Till innehållet

Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka

Projektet drevs av: Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)

Beskrivning av projektet

Kvinnoprojektet vill uppmärksamma blödarsjuka bland flickor och kvinnor, för att fler ska få en diagnos och därmed rätt behandling samt en förhöjd livskvalité.

Kvinnokommittén inom Förbundet Blödarsjuka har länge drivit frågan om de blödarsjuka kvinnornas situation i Sverige. Idag beräknas ca 50 000 kvinnor i landet ha någon form av blödarsjuka men bara 1000 kvinnor har fått en diagnos. Att så många kvinnor idag lider såväl psykiskt som fysiskt utan att få hjälp beror till stor del på okunskap, bland annat inom sjukvården, men också att fokus riktats på den form av blödarsjuka som främst män drabbas av (hemofili). En ökad medvetenhet och rätt diagnos samt behandling skulle ge alla dessa kvinnor en förhöjd livskvalité. Att medvetandegöra kvinnors blödningsproblematik bland vårdpersonal och allmänhet är en mycket angelägen uppgift som vi nu genom arvsfondsmedel fått möjlighet att driva.  


 • Att identifiera fler flickor och kvinnor med blödarsjuka i Sverige
 • Att tydliggöra vikten av att få en diagnos och därmed rätt behandling
 • Genom olika informationsinsatser vill vi öka kunskapen bland såväl vårdpersonal som allmänhet, om de specifika problem som flickor/kvinnor med blödningsproblematik har.

Sedan några år tillbaka finns ett Kvinnonätverk inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Nätverket har arbetat för att belysa att även kvinnor kan ha blödarsjuka och att deras problem ofta är annorlunda än mannens. För att koordinera projektaktiviterna initierades informationsprojektet "Kvinnoprojektet" där kvinnonätverket kommer finnas som stöd för projektledaren under projektets gång.

Under första projektåret kommer kvinnoprojektet samarbeta med Kvinnokliniken och Koagulationsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Kontakt har etablerats med Miriam Mints, gynekolog, docent och överläkare samt Margareta Holmström, överläkare på Koagulationsmottagningen. Riksstyrelsen för FSUM (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar) är med och sprider det informationsmaterial som produceras under projekttiden. Under första projektåret kommer projektledaren även personligen att besöka ungdomsmottagningarna i Stockholms län för att informera om blödningsproblematiken bland kvinnor och distribuera informationsmaterial.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

 • Coachprojektet

  Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

 • Begripsam - ett projekt om kognitiv tillgänglighet

  Projektet ska skapa en utbildning där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli…

 • Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

  Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.