Till innehållet

Utbilda dig till taxiförare, ansök om studieplats

Projektet drivs av: Mellansel fhsk och Dyslexiförbundet FMLS

Beskrivning av projektet

Behovet av taxiförare bedöms vara stort för arbetsmarknaden i ett längre perspektiv, beroende på att medelåldern idag är hög och därmed förväntas framtida stora pensionsavgångar baserat på uppgifter från Arbetsförmedlingen.  

   

 Vi vill öka unga vuxnas tillträde till arbetsmarknaden och riktar oss specifikt mot personer med bland annat dyslexi och personer som är i behov av en lugnare inlärningstakt. Därtill riktar vi oss i vissa fall även till personer som är s.k. ”nysvenskar” och har påtagliga svårigheter med det svenska språket. Vi tror att ett yrke som taxiförare, eventuellt i en något slags anpassad form, mycket väl kan vara en framkomlig väg för vissa till att kunna bryta det utanförskap som många för närvarande sitter fast i.  

~I augusti 2014 gick startskottet för Mellansels folkhögskolas nya linje Taxi. En utbildning där deltagare med dyslexi eller annan typ av inlärningssvårighet ges möjlighet att i lugn takt läsa in TFL (Taxiförarlegitimation). Deltagarna har under hösten jobbat hårt med teorin och innan jul hade alla klarat minst ett av Trafikverkets teoretiska prov. I mitten av februari kunde vi med glädje gratulera Andreas Schwarz som var först att klara hela utbildningen och nu stolt kan visa upp sitt TFL. Nu i maj har våra elever klar samtliga sina prov. Någon väntar på att få ut sitt taxi-leg. från transportstyrelsen. Två av eleverna arbetar nu på lokala Örntaxi ! Jippi.. .

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Mellansel folkhögskola, Örnsköldsviks kommun

Liknande projekt

  • I balans med yoga

    Projektet ska öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en…

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.