Till innehållet

Utbilda utbildarna

Projektet drevs av: Moomsteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.

Moomsteatern ska leda arbetet, som involverar teatergrupper i Malmö, Göteborg, Stockholm och Östersund, med att utbilda gruppernas pedagoger och ledare. Dessa ska genom projektet öka sin kunskap och kompetens inom dramapedagogik samt stärkas i sitt ledarskap. Grupperna har lite olika profil som får bilda utgångspunkt i möten och workshoppar samt i den gemensamma teaterproduktion som utgör projektets nav och som efter att den skapats turnerar i de medverkande regionerna. Under projektets gång värvas ytterligare medlemmar till nätverket. Den största inspirationskällan i arbetet blir Moomsteatern med 30 års erfarenhet och ett nära samarbete med Teaterhögskolan i Malmö. Moomsteatern är den enda teater i världen som erbjuder skådespelare med intellektuella funktionsvariationer riktiga anställningar. Erfarenheter, metoder och verktyg från projektet samlas i ett digitalt utbildningsmaterial med texter, bilder, filmer samt en förteckning över nätverkets medlemmar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

  • Somaliska barnkulturprojektet - svensksomaliska barn skapar och lär sig om kultur och språk

    Det här projektet har avslutats i förtid. Arvsfondsdelegationen beslutade att avsluta projektet i september 2019.

  • Integration på riktigt

    Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.