Till innehållet

Utbildning av museipersonal för bildande av nätverk kring funktionshindersperspektivet

Projektet drevs av: HandikappHistoriska Föreningen

Beskrivning av projektet

Ett samarbetesprojekt mellan Handikapphistoriska Föreningen och Upplandsmuseet. Funktionshinder och Kulturarv, utbildning och samverkan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Förstudie - Dejting som funkar

    Förstudien ska undersöka vilka metoder och upplägg för online dejting/digitala mötesplatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar…

  • Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

    Uppsala Stadsmission ska utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma…

  • Vox Vigor - en nättidning

    Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.