Till innehållet

Utbildning för döva tolkar och översättare

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Beskrivning av projektet


Projektets syfte är att stärka dövas konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättningsbranschen genom kartläggning, utformning av kurser och skapande av nätverk mellan döva tolkar och översättare samt arbetsgivare.

Projektets målsättning är att genomföra en kartläggning av döva tolkar och översättare samt deras befintliga och potentiella arbetsgivare, och skapa nätverk mellan dessa. Detta ska uppnås genom tre delmål och det första delmålet är att kartlägga döva som idag fungerar som tolkar och översättare. Vi ska undersöka hur många tolkar och översättare, inklusive frilansande, som är verksamma samt vilken typ av uppdrag de får och inom vilka verksamhetsområden de utförs. Under kartläggningen är det också av intresse att ta del av de döva tolkarnas och översättarnas yrkeserfarenheter, studiebakgrund och önskemål för  en framtida utbildning. Utbildningsönskemål lämnas till Stockholms universitet. Det andra delmålet är att samla in information från arbetgivare inom fältet om hur de brukar anlita eller anställa döva översättare och tolkar samt hur avsaknaden av en formell utbildning till målgruppen medfört ev. merarbete eller kompromisser vid ex.vis. upphandling. Resultaten från delmål ett och två presenteras i en nationell workshop för de berörda. Det tredje och sista delmålet är att, utifrån workshopen, skapa nätverk och bygga broar mellan yrkesverksamma och både befintliga och potentiella arbetsgivare. Parallellt som projektet ska motivera döva att söka kurserna på Stockholms universitet ska vi också knyta kontakter mellan de döva och arbetsgivare med målsättning att skapa framtida sysselsättning för projektets målgrupp. 

Projektet samarbetar med flera parter bl.a. Stockholms universitets avdelningar för teckenspråk och svenska som andra språk för döva samt institutionen för svenska och flerspråkighet. Projektet samverkar även med flera föreningar och forum såsom Talför (tolkcentralernas forum), Tolkledarna (de privata tolkbolagens förening) och STTF (Sveriges Teckenspråks Tolkars Förening).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Mölnlycke

Liknande projekt

  • Brukarrådet missbruk/beroende Sverige

    Projektets syfte är att skapa ett nationellt brukarråd/center för landets brukarorganisationer och regionala brukarråd inom området…

  • Nybyggnation av roddanläggning i Mölndals kommun

    Projektet är avbrutet på föreningens begäran. Inga pengar har betalats ut. 

  • Salt

    Salt berör allt! Med en vandringsutställning om salt fokuserar vi på tillgänglighet och pedagogik. Vi värdesätter barn och ungas deltagande!

Sidan uppdaterades 2020-06-02.