Till innehållet

Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

Projektet drevs av: Linköpings Stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att producera utbildningsmaterial för yrkesverksamma som i sitt arbete möter målgruppen.

Att ha en beroendeproblematik med psykisk ohälsa eller annan eventuell samsjuklighet och samtidigt vara utsatt för våld i nära relation är en utsatt och sårbar position som inte är tillräckligt uppmärksammad. Många i målgruppen får inte det stöd och den hjälp de efterfrågar och det saknas kunskap och utbildning inom detta område.

Syftet med detta projekt är producera ett utbildningsmaterial, som innefattar film och pedagogiskt material, tillsammans med målgruppen. Materialet ska spridas till aktörer som kan skapa förändring till det bättre för målgruppen samt ge ökad kunskap om målgruppens livssituation så att målgruppen får den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt från våld och utsatthet.

Efter projektets avslut kommer utbildningsmaterialet fortsätta distribueras genom Stadsmissionens ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har tagit fram fyra fiktiva kortfilmer via djupintervjuer med målgruppen. En dokumentärfilm har producerats, som delvis gav röst åt målgruppen via porträttering av en deltagare ur målgruppen. Till filmerna togs det fram ett pedagogiskt material.

Utbildningsmaterialet ”När det inte räcker” utefter socialt distanserade arbetsplatser, utvecklades till en digitaliserad version på grund av pandemin. Projektet har gjort omfattande kommunikationsaktiviteter via sociala medier och utskick.

Projektet har arrangerat flera utbildningsaktiviteter. Utbildningsmaterialet (filmer och material) finns tillgängligt både via Stadsmissionen men även hos samarbetsparten Amphi. Stadmissionen har även en fortsatt dialog med övriga samarbetspartners där man hoppas kunna återuppta frågan om inställda konferenser och riktade utbildningar när pandemin lugnat ner sig, bland annat med förändringsaktörer i Östergötland, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Utbildningsmaterialet kan beställas på Amphis webbplats

Filmtrailer om "När det inte räcker" (länk till YouTube)

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Liknande projekt

  • Resurscenter Safe Space Malmö

    Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

  • Varför så x-trem

    Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig…

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

Sidan uppdaterades 2021-09-20.