Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

Projektet drivs av: Linköpings Stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att producera utbildningsmaterial för yrkesverksamma som i sitt arbete möter målgruppen.

Att vara utsatt för våld i nära relation och samtidigt ha en beroendeproblematik med psykisk ohälsa eller annan eventuell samsjuklighet är en sårbar position som inte är tillräckligt uppmärksammad. Projektet Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom föddes ur en vilja och ett ansvar att se och synliggöra. Linköpings Stadsmission har arbetat sedan många år med att uppmärksamma och öka förståelsen för våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom. Genom åren har det blivit allt tydligare att många i denna sårbara och utsatta position inte får det stöd de efterfrågar och har rätt till. Det handlar både om resursbrist och att det saknas kunskap och utbildning inom detta område. Många vittnar om att beroendeproblematiken hamnar i fokus och våldet osynliggörs, att de får höra att de får ”skylla sig själva” om de väljer ett liv i beroendeskap. Syftet med projektet är att målgruppen ska få tillgång till sina mänskliga och lagstadgade rättigheter genom att få den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt ifrån våld och utsatthet. Projektet ska öka kunskapen om målgruppens livssituationen.

Målen är

  • att producera ett utbildningsmaterial, som innefattar filmer och ett tillhörande pedagogiskt material, och sprida detta till aktörer som kan skapa förändring till det bättre för målgruppen. Utbildningsmaterialet kommer att vara särskilt anpassat till yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete möter målgruppen.
     
  • att skapa en kunskapsbas hos de yrkesverksamma, så kallade förändringsaktörer, som möter målgruppen, så att bemötande, rutiner och handlingsplaner bistår professionella att erbjuda rätt stöd och hjälp.
     
  • att öka medvetenheten bland politiker, tjänstemän och samhället i stort om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom.

Efter projektets avslut kommer utbildningsmaterialet fortsätta distribueras.

Målgruppens deltagande i projektet är av största vikt för att skapa ett material som på ett bra och värdigt sätt representerar målgruppen. Därför kommer en viktig del i arbetet med att producera film och material vara att på olika sätt få feedback och input från målgruppen. Utbildningsmaterialet kommer även att utgå ifrån målgruppens erfarenheter och berättelser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-07-03.