Till innehållet

Utbyggnad av tillfälligt boende för särskilt infektionskänsliga barn

Projektet drevs av: Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Beskrivning av projektet

Syftet är att möjliggöra för särskilt infektionskänsliga barn och ungdomar att övernatta i en bra miljö tillsammans med sina familjer, efter exempelvis en stamcellsoperation eller cytostatikabehandling.

Insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Hus i Uppsala vill bygga ut Ronald McDonald Hus, ett boende intill Akademiska sjukhuset för sjuka barn och deras familjer. Den nya byggnaden ska innehålla 8 rum, varav tre med egen ingång. Efter önskemål från målgruppen ska rummen även ha sovalkover, där ungdomar kan få en plats för sig själv men ändå kunna vara i samma rum som sin familj. Samarbete sker med Akademiska sjukhuset, Ronald MacDonald barnfond och Ronald MacDonald House Charity Global (RMHC).

Efter projektet

Projektet är genomfört och byggnationen avslutad. Åtta nya rum för särskilt infektionskänsliga barn och ungdomar med familj har varit i drift sedan maj 2019, med invigning september 2019. De nya rummen har egna ingångar från utsidan och barnen kan i ett tidigare skede bo med sin familj på RMH och endast vistas på intilliggande sjukhuset dagtid för behandlingar och undersökningar.

(Fakta: Ronald McDonald Hus i Uppsala är en fristående, icke-vinstdrivande stiftelse med en egen styrelse. Huset drivs av Ronald McDonald Barnfond men verksamheten bygger på ett viktigt och nära samarbete med både Akademiska sjukhuset, Skandionkliniken och olika patientföreningar, bland annat Barncancerfonden. Ingen vård bedrivs i huset, det är endast ett boende. Huset har nu 31 rum. Runt 800 familjer per år bor på Ronald McDonald Hus i Uppsala).

Beviljat belopp

4 010 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Beviljat belopp

4 010 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ombyggnation av anläggning för hästunderstödd verksamhet

    Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna…

  • Coachprojektet

    Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

Sidan uppdaterades 2021-05-14.