Till innehållet

Utöka Intize kostnadsfria mentorskap i matematik till särskilt begåvade barn i hela Sverige genom distansträffar

Projektet drivs av: Den ideella föreningen Intize

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan.

Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet, samt gymnasieelever med stor andel matematik i sin utbildning, blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling. I projektet utvecklas en digital mentorshandbok och digitala träffar. Mentorerna utbildas för att erbjuda stöd på distans och får därigenom prova på rollen som ledare och pedagog.

De digitala träffarna innebär ett ömsesidigt lärande snarare än traditionell undervisning. Målgruppen är elever i årskurs 1-9. De är med och utvecklar mentorskapet, träffarna och den digitala handboken.

Efter projekttiden kommer föreningen att driva verksamheten i egen regi.

Beviljat belopp

2 821 099 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 821 099 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-30.