Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Utöka Intize kostnadsfria mentorskap i matematik till särskilt begåvade barn i hela Sverige genom distansträffar

Projektet drivs av: Den ideella föreningen Intize

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan.

Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling. I projektet utvecklas en digital mentorshandbok och digitala träffar. Mentorerna utbildas för att erbjuda stöd på distans och får därigenom prova på rollen som ledare och pedagog.

De digitala träffarna innebär ett ömsesidigt lärande snarare än traditionell undervisning. Målgruppen är elever i årskurs 1-9. De är med och utvecklar mentorskapet, träffarna och den digitala handboken.

Efter projekttiden kommer föreningen att driva verksamheten i egen regi.

Beviljat belopp

1 525 866 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

1 525 866 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-11-12.