Till innehållet

Utöka Intize kostnadsfria mentorskap i matematik till särskilt begåvade barn i hela Sverige genom distansträffar

Projektet drivs av: Den ideella föreningen Intize

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan.

Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling. I projektet utvecklas en digital mentorshandbok och digitala träffar. Mentorerna utbildas för att erbjuda stöd på distans och får därigenom prova på rollen som ledare och pedagog.

De digitala träffarna innebär ett ömsesidigt lärande snarare än traditionell undervisning. Målgruppen är elever i årskurs 1-9. De är med och utvecklar mentorskapet, träffarna och den digitala handboken.

Efter projekttiden kommer föreningen att driva verksamheten i egen regi.

Beviljat belopp

1 525 866 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

1 525 866 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

    Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Lipödem

    Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och…

Sidan uppdaterades 2020-11-12.