Till innehållet

Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten

Projektet drivs av: Verdandi Stockholm

Beskrivning av projektet

Barnen i åldern 10-13 år är för stora för fritids men för små för ungdomsverksamhet. Utsattheten är stor för dem som inte kommer in i något sammanhang. Vi ger dem en egen arena! Projektet ingår i Arvsfondens utvärdering Fördel Barn.

Ge barnen en egen arena där de kan växa, få inflytande känna sig trygga och sedda.

Mål: Verka för minskad droghantering/brottslighet i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. Via nätverksarbete med många olika aktörer störa droghanteringen/lagningen. Få en samordnad verksamhet där vi har uppsikt vad som händer i områdena från morgon till kväll. Positiv social kontroll. Vi startade projektet för att ge barnen 10-13 år boende i Tensta och Rinkeby, inflytande över sin vardag och en trygg och utvecklande uppväxt med strukturerad fritid. Med stöd av metodutbildade ungdomar och föräldrar, utveckla samarbetet med många aktörer och följa barnen från morgon till kväll. Få en ”social kontroll i områdena”.

Projektet har fortsatt med stöd av folkhälsomyndigheten, där Örebro Universitet hälsoakademins forskarteam forskar kring fritiden som arena för ungas hälsa mm.

Stor delaktighet bland brukarna. Dagliga utvärderingar.

Samarbeten med skolor, närpolis, Lokala Brå, parklekar och massor av föräldrar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Lekträdgården

    Lekträdgården är ett projekt som syftar till att integrera förskolebarn från förorterna och samtidigt ge dem en förståelse för natur, odling och…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

  • Mamma - jag har blivit knäpp

    En film om tvångssyndrom hos barn och unga med visningar i skolan. Filmen produceras av Svenska OCD-förbundet som anordnar visningar för alla…

Sidan uppdaterades 2020-06-09.