Till innehållet

Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten

Projektet drevs av: Verdandi Stockholm

Beskrivning av projektet

Barnen i åldern 10-13 år är för stora för fritids men för små för ungdomsverksamhet. Utsattheten är stor för dem som inte kommer in i något sammanhang. Vi ger dem en egen arena! Projektet ingår i Arvsfondens utvärdering Fördel Barn.

Ge barnen en egen arena där de kan växa, få inflytande känna sig trygga och sedda.

Mål: Verka för minskad droghantering/brottslighet i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. Via nätverksarbete med många olika aktörer störa droghanteringen/lagningen. Få en samordnad verksamhet där vi har uppsikt vad som händer i områdena från morgon till kväll. Positiv social kontroll. Vi startade projektet för att ge barnen 10-13 år boende i Tensta och Rinkeby, inflytande över sin vardag och en trygg och utvecklande uppväxt med strukturerad fritid. Med stöd av metodutbildade ungdomar och föräldrar, utveckla samarbetet med många aktörer och följa barnen från morgon till kväll. Få en ”social kontroll i områdena”.

Projektet har fortsatt med stöd av folkhälsomyndigheten, där Örebro Universitet hälsoakademins forskarteam forskar kring fritiden som arena för ungas hälsa mm.

Stor delaktighet bland brukarna. Dagliga utvärderingar.

Samarbeten med skolor, närpolis, Lokala Brå, parklekar och massor av föräldrar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Cirkus för hopp och styrka

    Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i…

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Nyanlända barn, idrott och inkludering

    Projektet syftar till att Bris och Riksidrottsförbundet gemensamt gör en satsning för att stärka idrottsledare och tränare i deras möten med unga i…

Sidan uppdaterades 2020-06-09.