Till innehållet

Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte

Projektet drivs av: Handikapphistoriska föreningen

Beskrivning av projektet

HAIKU-projektet synliggör handikapphistorien i kulturarvet.

I museernas utställningar saknas ofta berättelser om hur det är och har varit att leva med funktionsnedsättning under olika tider. Boende, utbildning, arbete och familjeliv - alla områden rymmer berättelser om villkoren för personer med funktionsnedsättning. Skildringar som breddar och nyanserar vår gemensamma samhällshistoria. HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, vill synliggöra de berättelserna genom fyra delprojekt: Enkät till landets museer om hur de belyser funktionsnedsättning i insamlingar, dokumentation och utställningar. Vi ställer också frågor till organisationerna inom funktionshinderrörelsen om deras syn på museerna. En stor insamling av livsberättelser från personer med funktionsnedsättning via webbsidan www.livsbild.se. Det är första gång en sådan här digital insamling görs. Sidan öppnas i februari/mars 2012. Berättelserna kan lämnas in skrivna, inlästa eller på teckenspråk. Gärna med bilder. Filmhelg om funktionshinder. En mängd filmer som på olika sätt speglar vad det är att leva med funktionsnedsättning visades på Historiska museet i oktober 2011, under rubriken "Föreställningar om funktionshinder". Filmerna syn- och skrivtolkades. Utveckla samlingarna på Nordiska museet. Vi går igenom ämnesord och klassificeringar i Nordiska museets samlingar. Det ger en bild av föremål, bilder och berättelser som finns med anknytning till funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Liknande projekt

  • ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

    Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips,…

  • Anhörigprojektet

    Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.