Till innehållet

Utveckling av kamratstöd för personer med synnedsättning

Projektet drevs av: Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om utveckling av kamratstöd för synskadade. Målgruppen är personer med synnedsättning. Vi driver samtalsgrupper där vi diskuterar frågor som rör synskadan utifrån ett empowermentperspektiv (egenmakt).

Projektet syftar till

 • att utveckla en metod för kamratstöd genom empowerment med syfte att förbättra den psykosociala för personer med synnedsättning,
 • att arbeta fram, beskriva och testa en praktiskt genomförbar metod för att utnyttja begreppet empowerment inom rehabilitering för synskadade,
 • att ta fram en handledning som ska användas inom organisationen för kamratstödjare,
 • att utbilda ett antal kamratstödjare inom lokalföreningarna i distriktet,
 • att utvärdera modellen genom en försöksverksamhet där upplevelsen hos synskadade undersöks.

Metod Vi bedriver samtalsgrupper om ca 6 personer som träffas en gång i veckan under två timmar. Totalt träffas gruppen 6 gånger varefter en uppföljningsträff följer ca 1-2 månader senare. Innan den första träffen kontaktas deltagarna av en utvärderare som ställer ett antal frågor. Någon månad efter träffarnas slut kontaktas deltagarna igen och får svara på nästan samma frågor - detta i utvärderingssyfte. Efter det att studiematerialet är klart kommer denna utvärdering med stor sannolikhet att avslutas. Empowerment Empowerment (egenmakt) går ut på att individen själv ska hitta sätt att lösa problem, kunna säga ifrån om han eller hon blir kränkt samt känna till och göra bruk av sina rättigheter. Empowerment kan ses som en utbildande strategi för att hjälpa människor att utveckla kunskap, färdigheter, attityder och självinsikt så att de kan fatta beslut i frågor som rör den egna personen. Målsättning Projektets mål är

 • att träffarna ska bli en del av verksamheten,
 • att om tre år ska minst två kamratstödjare finnas i varje lokalförening inom länet,
 • att materialet och metoden ska spridas inom organisationen,
 • att deltagarna ska uppleva en förbättrad psykosocial hälsa relaterad till synskadan.

Kamratstöd ska bli en del av organisationens ordinarie verksamhet. Våra lokalföreningar kommer till stor del att hålla i egna grupper runt om i länet. Erfarenheterna dokumenteras genom att vi gör ett studiematerial för kamratstöd. Desstuom gör vi en handledning för de som vill bli kamratstödjare.

Målgruppen är aktiv i planeringen genom att ge projektledare och projektmedarbetare kontinuerlig feed-back. Genom att delta i våra samtalsgrupper i den inledande fasen deltar de även genom att vara med och forma projektet och dess utformning.

Vi samarbetar främst med distriktets lokalföreningar samt Stockholms syncentral vid rekrytering av deltagare. Information har dock spridits till flera andra aktörer s.s. ögonmottagningar, heminstruktörer, bibliotekens talboksavdelningar och på ögonseminarier.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Liknande projekt

 • Funkisprojektet

  Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar.   

 • Compoz – det ljudande rummet

  I projektet skapar personer med intellektuella funktionsnedsättningar ljud, rörelse och text. Materialet installeras på Audiorama och besökare…

 • Din rätt

  Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt projekt vars mål är att minska förekomsten av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.