Till innehållet

Utveckling av resurscenter för personer som lever med typ 1-diabetes

Projektet drivs av: Barndiabetesfondens Riksförening

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att etablera ett resurscenter inom Barndiabetesfondens Riksförening. Detta för att kunna erbjuda skräddarsytt stöd i form av olika tjänster samt utbildnings- och informationsmaterial till barn och ungdomar med 1-diabetes, deras familjer och andra personer drabbade av sjukdomen.

Aktiviteterna inkluderar bland annat en behovsanalys hos personer drabbade eller direkt påverkade av typ 1-diabetes i olika åldersgrupper som befinner sig i olika sjukdomsfaser och livssituationer. Utifrån den genomförda analysen sker en utveckling av skräddarsytt utbildnings- och informationsmaterial samt utveckling av en digital resursplattform. På plattformen kommer allt material samlas och den kommer fungera som ett nav med information och stöd för målgruppen och anhöriga. I planeringen finns även utrymme för en systematisk utvärdering och feedback samt kommunikation och marknadsföring.

Projektet samarbetar med bland annat andra organisationer som jobbar med diabetesfrågor samt flera leverantörer med stor erfarenhet av framtagning av pedagogiskt och interaktivt utbildningsmaterial riktat mot barn, ungdomar och vuxna.

Efter projektets slut ska resurscentret leva vidare som en del av den ordinarie verksamheten.

 

Beviljat belopp

8 375 175 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

8 375 175 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.