Till innehållet

UVUC: Unga vuxna och community-based tourism - mot det hållbara samhället

Projektet drevs av: FLU - Förening för lokal utveckling

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att tillsammans med ungdomar skapa inkomster för de som lever i området med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring. Målet är att skapa en plattform där unga aktörer säljer tjänster inom besöksnäringen.

Projektets syfte är att tillsammans med ungdomarna skapa inkomster för de som lever i området med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring. Målet är att skapa en plattform där unga aktörer säljer tjänster inom besöksnäringen. Projektets målgrupp är unga arbetslösa och unga nyanlända i nordöstra Göteborg, stadsdelen Bergsjön. Fortsättningen är tredelad: dels ska de tjänster som har tagits fram i projektet leva vidare genom egen finansiering (till exempel i ett socialt företag eller i egna företag som ungdomarna startar), dels genom den metodbok som ska tas fram i projektet och som ska spridas, och dels genom att verksamheten även fortsättningsvis ska erbjuda arbetslösa ungdomar praktik och en ingång till arbetsmarknaden.

Med UVUC vill vi: - tillsammans med de unga invånarna och med hjälp av community-based tourism skapa inkomster för de som lever i det lokala området - utveckla och främja uppkomsten av nätverk, arbets- och mötesplatser som ökar möjligheterna att självständigt forma sitt liv, känna egenmakt och delaktighet i samhället - vidga begreppen för turism utanför de gängse ramarna med fokus på integration

UVUCs mål är att skapa en sysselsättningsplattform som bidra till möten mellan människor, minskning av segregation och utanförskap samt skapa förutsättningar för ett ökat ekonomiskt oberoende för boende och lokala aktörer i så kallade utanförskapsområden. Sysselsättningsplattformen ska erbjuda unga vuxna en möjlighet att självständigt forma sin framtid. Som verktyget använder vi community-based tourism.

I och med att projektet under tre år bygger upp en besöksnäringsverksamhet med produkter och aktiviteter kommer delar av verksamheten att kunna finansiera sig själv och är därmed vara kapabel att fortsätta att erbjuda praktikplatser till målgruppen. Dessutom kan metoden spridas både inom Göteborg och nationellt. Spridningen av metoden kan ge sysselsättningsmöjligheter såväl till dem som varit intresserade av och involverade i projektet, som till unga arbetslösa utanför projektet. Vi kan se att deltagarnas anställningsmöjligheter kan både ligger national och internationellt.

Vår arbetsmetod community-based tourism kräver att alla involverade i projektet aktivt deltar i planering, utförande och själva leder aktiviteter. Det aktiva deltagande av de unga vuxna är därmed en av de viktigaste faktorerna för att både använda community-based tourism rätt och för att nå projektmålet. Det är genom målgruppens aktiva deltagande som de lokala områdena kommer att utvecklas. Denna inkluderande arbetsmetod kommer att få en positiv återverkan genom timanställningar när deltagarna säljer ”sina” aktiviteter. Möjligheten till tim-, längre anställningar och entreprenörskap blir en motivator att utveckla fler aktiviteter. Därmed kan målgruppens aktiva deltagande och aktiva påverkan av sin framtid främjas.   Några av deltagare kommer att anställas som mentorer för under en praktikperiod.  På så sätt kan projektet ta vara på den kunskapen och erfarenheten som dessa unga vuxna ha gjort under sin projektperiod. Samtidigt som de bli mentorer för nya praktikdeltagare och kan förmedla sin kunskap och erfarenhet till de nya deltagarna.

Vi samarbetar med Fryshuset i Göteborg, Västarvet och Kristina Lindström som även forskar om hållbar turism på Centrum för turism, GU. Våra samarbetsparterna arbetar med att ge stöd och kunskap till oss (projektledarna och deltagarna) inom hållbar turism, Kultur- och naturarv, entreprenörskap och arbetsmarknadsutbildningar. Under projektets gång kommer vi att skapa fler samarbeten för att bredda vårt nätverk och öka deltagarna anställbarhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Från hat till försoning

    1998 dog 63 ungdomar och över 200 skadades i Backabranden i Göteborg. Såren efter katastrofen är fortfarande inte läkta. Detta projekt…

  • Scenkonstguiden

    Scenkonstguiden är en app, en webbsida, en podcast och en mötesplats. Projektet syftar till att öka intresset för scenkonst samt att minska klyftan…

  • Teater Struktur

    Teater Struktur ett tvåårigt arvsfondsprojekt drivet av riksorganisationen Ungdom Mot Rasism www.teaterstruktur.se Vi finns på Facebook! …

Sidan uppdaterades 2020-06-02.