Till innehållet

Våga fråga - syssna på mig

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta tabun kring psykisk ohälsa så att fler vågar fråga och vågar syssna (syssna = lyssna med synen).

I projektet ska man mobilisera ett antal ambassadörer som lyfter frågor om psykisk ohälsa utifrån sin egen livssituation och producera korta filmer om var och en av dessa. Man ska ta fram kunskap om risk och friskfaktorer på teckenspråk, arrangera webbinarier och workshops. Projektet kommer att ta fram en webbsida med verktyg för stresshantering, mindfulness och avslappning som är anpassad för målgruppen.
Man ska samarbeta med såväl offentliga aktörer (bland annat dövpsykiatri) som andra brukar-/funktionshinderorganisationer.
Efter projektet ska förbundet fortsätta att förvalta de produkter som projektet tar fram som webbplats bestående av tips, inspiration, information, filmer, inspelade webbinarier med mera. Med projektet kommer frågor kring dövas psykiska hälsa och ohälsa få en mer framskjuten plats i förbundets arbete.


Beviljat belopp

7 065 598 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

7 065 598 kronor

Projektets tidstatus

77%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-11.