Till innehållet

Våga låta!

Projektet drevs av: Karlshamns kommun omsorgsförvaltningen Verksamhet LSS stöd och service

Beskrivning av projektet

Ett samverkansprojekt mellan RBU, Rädda Barnen och Karlshamns kommun som syftar till att utveckla barnperspektivet i korttidsverksamhet LSS för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att utveckla barnperspektivet inom korttidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Karlshamns kommun. Målgruppen är barn och ungdomar 4-21 år och deras anhöriga samt personal som arbetar inom korttidsverksamheten.

Vår målsättning är att skapa ökade möjligheter för barn och ungdomar till inflytande och delaktighet. Vi ska i projektet arbeta med att utveckla det individuella stödet till barn och ungdomar i form av kommunikationsmetoder och utökad användning av ny teknik för kommunikation och kognitivt stöd. Vi vill i vårt arbete ge stöd till barnet att utveckla sin förmåga till delaktighet genom att ge förutsättningar för barn och ungdomar att uttrycka sin vilja och sina behov. Genom samverkan med föräldrar och andra viktiga personer kring barnet ska vi tillsammans öka förutsättningar för barn och ungdomar till delaktighet i vår verksamhet.

Projektet omfattar även utbildning och handledning till personal samt information till anhöriga och brukarorganisationer. Vi undersöker hur ny teknik och sociala medier kan användas för informationsutbyte på verksamhetsnivå mellan korttidsverksamhet och andra i barnets nätverk. Vid slutet av projektet är målet att det ska finnas dokumentation kring rutiner och metoder för att barnperspektivet i verksamheten ska fortsätta utvecklas efter projekttiden.

Genom projektet ges målgruppen möjlighet att påverka det som händer i vardagen. Personal har börjat använda metoder som stärker delaktighet. Arbetssättet i verksamheten förändras för att ge utrymme åt barn och ungdomar att  uttrycka sin vilja och öka delaktighet i verksamheten. Under 2015 planeras inrättande av föräldra/anhörigråd. Delaktighetsmodellen (DMO) används inom korttidsverksamhet i Karlshamns kommun och brukarråd skall inrättas. Under 2015 skall dokumentation i barnens pärm med individuellt anpassad genomförandeplan utvecklas. Samtalsmatta och andra former av bildstöd skall implementeras som en modell för utvärdering av innehållet i verksamheten.  

Projektet samarbetar med Rädda Barnen Region Syd och lokalförening i Karlshamn samt med RBU Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Blekinge.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Karlshamn

Liknande projekt

  • Vi tar bollen

    Blekinge Fotbollsförbund "Vi tar bollen" Vi vill ta fullt ansvar för fotbollsverksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. I…

  • Likaolika

    Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

  • Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning

Sidan uppdaterades 2020-06-02.