Till innehållet

Vägen tillbaka - om problematisk skolfrånvaro och återinskolning

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

I projektet ska Riksförbundet Attention utveckla metoder som stärker, stödjer och ger verktyg till familjer med barn som har en problematisk skolfrånvaro.

Genom att samla erfarenheter och fungerande metoder i en interaktiv plattform kan barn, föräldrar och skolpersonal tillsammans identifiera behov och önskemål som leder till en återgång till skola och undervisning. Projektet ska, tillsammans med målgruppen, ta fram och driva studiecirklar som fokuserar på strategier som motverkar återfall men även fungerar som kunskapsstöd.

Med projektet hoppas Attention kunna medverka till en attitydförändring som minskar familjernas upplevda stigma. Utbildningarna och metoderna ska förvaltas av riksförbundet Attention och spridas till samtliga lokalföreningar men även till samverkansparter.

Beviljat belopp

7 407 415 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

7 407 415 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-10.