Till innehållet

Vägen ut! Aspektra

Projektet drivs av: Vägen ut! ‒ kooperativens intresseförening

Beskrivning av projektet

Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning.

I samarbete med målgruppen och expertis inom IT ska verksamheten byggas upp. Fokus ska ligga på att dels ta fram en stödstruktur runt målgruppen och dels på att få in uppdrag inom IT-området. Stödet till målgruppen kommer till stor del utgå från befintliga metoder men anpassas till det nya området. Tillsammans med IT-branschen ska projektet utveckla metoder och arbetssätt som ger målgruppen kunskap om och kontakter i branschen och långsiktiga uppdrag.

Efter projektet ska det finnas ett socialt företag som drivs av målgruppen med stöd av föreningen Vägen ut! och andra relevanta aktörer. Förutom möjlighet till anställning ska det finnas platser för arbetsträning. Anställda handledare stöttar målgruppen. Verksamheten finansieras genom att sälja IT-tjänster och arbetsträningsplatser.

Beviljat belopp

4 504 999 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

4 504 999 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Bunkern bokar

    Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

  • On track!

Sidan uppdaterades 2023-05-02.