Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Vägen ut! ‒ Smartconsulting

Projektet drivs av: Vägen ut! ‒ kooperativens intresseförening

Beskrivning av projektet

Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning.

I samarbete med målgruppen och expertis inom IT ska verksamheten byggas upp. Fokus ska ligga på att dels ta fram en stödstruktur runt målgruppen och dels på att få in uppdrag inom IT-området. Stödet till målgruppen kommer till stor del utgå från befintliga metoder men anpassas till det nya området. Tillsammans med IT-branschen ska projektet utveckla metoder och arbetssätt som ger målgruppen kunskap om och kontakter i branschen och långsiktiga uppdrag.

Efter projektet ska det finnas ett socialt företag som drivs av målgruppen med stöd av föreningen Vägen ut! och andra relevanta aktörer. Förutom möjlighet till anställning ska det finnas platser för arbetsträning. Anställda handledare stöttar målgruppen. Verksamheten finansieras genom att sälja IT-tjänster och arbetsträningsplatser.

Beviljat belopp

4 504 999 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

4 504 999 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-12-21.