Till innehållet

#vägraskuld

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

Så många som upp till 50 % av alla skolungdomar beräknas idag vara anhöriga på ett eller annat sätt och forskningen visar tydligt vad detta får för konsekvenser för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. Detta vill projekt #vägraskuld ändra på. Genom projektet ska ungdomar få verktyg att hantera sitt anhörigskap och ge sin egen berättelse den plats och det värde den förtjänar. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom. I anslutning till föreställningen kommer ungdomarna att delta i workshops. På detta sätt vill vi skapa förståelse hos unga som befinner sig i en anhörigroll att de inte är ensamma, att de har rätt att söka hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes situation.
Projektet syftar också till att skapa förutsättningar för att ge unga tillgång till det lagstadgade anhörigstöd som varje kommun enligt lag ska erbjuda men som idag får lov att tolkas fritt och då oftast enbart vänder sig till anhöriga över 18 år.

Målet är att besöka tio högstadieskolor inom Västra Götaland och med utgångspunkt i föreställningen genom workshops undersöka anhörigskap och kringliggande teman. Utifrån dessa workshops kommer sedan en metodbok och studiematerial tas fram, som kommer ligga till grund för hur samhället kan stötta denna grupp som idag står nästan helt utan stöd.

Beviljat belopp

5 576 998 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Två människor på ett dansgolv. Den ena personen bär den andra personen.

Föreställningen "Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu".

Beviljat belopp

5 576 998 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-10-20.