Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

#vägraskuld

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän.

Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra målgruppen genom att utveckla stödjande metoder som ska användas i projektet och spridas till andra som kan stötta målgruppen. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom.

Under projektets tre år, kommer man att samarbeta med skolor för att nå målgruppen. Man spelar föreställningen, genomför workshop med eleverna och erbjuder intresserade vidare stöd. På detta sätt vill man skapa förståelse för unga personer som befinner sig i anhörigrollen att de inte är ensamma, att de har rätt att söka hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes sjukdom.

Syftet med projektet är även att synliggöra unga anhörigas behov av hjälp och stöd från samhället. Man kommer att verka för att personer och organisationer som idag arbetar med anhörigstöd blir bättre på att tillgängliggöra sin verksamhet för yngre.
I projektet kommer man därför att skapa ett stöd och inspirationsmaterial, där berättelser från unga deltagare i projektet finns med. Materialet ska kunna användas av bland annat anhörigkonsulenter, anhörigföreningar och studieförbund.

Efter projektets slut avser Studieförbundet Vuxenskolan att fortsätta stödja målgruppen genom studiecirklar och föreningsverksamhet. Projektet ska verka för att andra aktörer använder materialet i deras stöd till målgruppen.

Beviljat belopp

5 576 998 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

5 576 998 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Uddevalla
Sidan uppdaterades 2021-02-25.