Till innehållet

Vägvisaren

Projektet drevs av: Örebro Läns Parasportförbund / OK Tisaren

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa genom att klara orienteringsdelen och att visa hur man hittar i och upptäcker sitt närområde/skolområde med hjälp av taktila kartor. Personer med synnedsättning får sällan uppleva idrotten orientering och har därmed sämre möjligheter än seende elever att klara ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Detta är två saker projektet vill ändra på genom utveckling av taktila kartor.

Efter projektet

Projektet har gjort orientering tillgänglig som idrott för personer med synnedsättning. Personer med synrester eller blindhet har med hjälp av en förstorad eller taktil karta kunnat delta orienteringstävlingar. Genom ett samarbete med utvecklarna har målgruppen testat en app som gör att man med hjälp av ljud kan ta sig till tidigare okända platser. Projektet har spridit kunskap om taktila kartor som verktyg i skolan genom att undervisa blivande idrottslärare och även tagit fram ett metodmaterial som kommer att finnas tillgängligt på Svenska Orienteringsförbundets hemsida.

Projektets erfarenheter och vilja att utveckla möjligheten för personer med synnedsättning att bedriva orientering på sin fritid samt styrkan att ge elever i skolan som har en synnedsättning att lyckas på orienteringsdelen i ämnet Idrott & hälsa kommer att leva vidare genom Svenska Orienteringsförbundet och dess paraverksamhet. Kontakten och samarbetet med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och Örebro universitet kommer också att fortsätta och förhoppningsvis även utökas till ytterligare lärosäten runt om i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i oktober 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-02-29.