Till innehållet

Vägvisaren

Projektet drivs av: Örebro Läns Parasportförbund / OK Tisaren

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa genom att klara orienteringsdelen och att visa hur man hittar i och upptäcker sitt närområde/skolområde med hjälp av taktila kartor. Personer med synnedsättning får sällan uppleva idrotten orientering och har därmed sämre möjligheter än seende elever att klara ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Detta är två saker projektet vill ändra på genom utveckling av taktila kartor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-06-08.