Till innehållet

Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Projektet drevs av: Studieförbunden i samverkan

Beskrivning av projektet

Projektet ska utforma modeller och metoder för att kunna validerat de kunskaper och kompetenser som ungdomar fått genom sitt arbete inom folkrörelsen och folkbildningsverksamhet i enlighet med EU:s intentioner och ramverk för lärande.

Projektet ska ta fram, pröva och implementera ett system för att validera (det vill säga kartlägga, dokumentera, värdera och certifiera) den kompetens unga människor får genom engagemang eller deltagande i ideella organisationer. Syftet är att öka målgruppens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Om deras kompetens synliggörs så kan den bättre tas tillvara av arbetslivet. Målet är att ta fram en modell för att kunna validera generella kompetenser för arbetslivet, utbilda minst 90 handledare från olika studieförbund och validera cirka 2600 ungdomar under projekttiden. Flertalet av dem ska ha gått till arbete eller utbildning tre månader efter valideringen. Målgrupp är ungdomar mellan 16-25 år som står en bit från arbetsmarknaden och som finns inom studieförbund eller andra organisationer som har koppling dit. Det är ungdomar som saknar den ”vanliga” kompetensen, till exempel gymnasieutbildning, men som har fått kompetenser på andra sätt. Efter projekttiden kommer verksamheten att drivas vidare inom studieförbundens ordinarie verksamheter med Folkbildningsförbundet/Studieförbunden i samverkan som sammanhållande aktör.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Prata med oss, inte om oss

    Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och…

  • Med rätt att handla

    Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre…

  • Landsbygd 2.1 - skarpt läge

    Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.