Till innehållet

Välja vinkel - ett projekt av och med personer med funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Välja vinkel är en satsning på att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna på lika villkor arbeta med foto, video och annan journalistisk dokumentation inom kulturområdet. Projektstart beräknad till 1 september.

Välja vinkel är titeln på det projekt som vill bidra till att förändra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna få berätta, återge och få vara de som väljer vinkeln.  Projektet syftar till att arbeta inom ett område som är eftersatt. Området kan väldigt förenklat kallas media och dokumentation, med inriktning kultur och publika evenemang. Projektet tar fasta på en normkritisk metod där det som problematiseras är kulturevenemangen (snarare än att objektifiera de funktionsnedsatta), dess arrangörer och deras förmåga att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att ha att tillgänglighet att skildra och dokumentera.

Projektet ska under 3 år testa, utvärdera och utveckla metoder som ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska spridas gentemot landets organisationer för kulturutövare, mediabranschen, organisationer för personer med funktionsnedsättning, institutioner och andra organisationer med intresse samt allmänheten. I metoden ingår också att projektet kommer producera en egen tidning vilket är  plattformen för deltagarnas engagemang.

Efter projektets tre år kommer Kulturens att ansvara för att projektets resultat finns tillgängligt och sprids mot omvärlden. Verksamhetens resultat kommer att kunna implementeras bland de arrangörer som deltar aktivt i projektet vilket i sig kommer att möjliggöra för målgruppen att ha förutsättningar att fortsätta vara aktiva inom området. Då detta är ett fält som är i mångt och mycket oprövat tidigare är det svårt att förutspå i vilken omfattning det kan tänkas ha effekt men visionen är att projektets resultat även ska påverka mediabranschen att tänka till, våga förändra och inkludera personer med funktionsnedsättning på sätt man inte tidigare sett som möjligt.

 Deltagarnas egna erfarenheter och förslag till metod ligger till grund före hela projektets form och vision.Denna projektansökan är ett resultat av den projektgrupp som bildades med syfte att diskutera problematiken och möjligheterna. Projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning av olika slag. Projektet riktar sig i synnerhet gentemot de personer i målgruppen som har ett intresse för media och kultur, foto, film och journalistik. Projektet kommer att sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt inkludera olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder, dövhet, blindhet samt även psykiska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet kommer att samverka med en mängd kulturorganisationer, arrangörer, föreningar samt olika media under projekttiden. Kulturens som projektägare har även ett omfattande nätverk av landets kulturorganisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.