Till innehållet

Välkommen Hemifrån

Projektet drevs av: Föreningen Hjärnkoll Västerbotten

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån.

Hjärnkoll ska tillsammans med ABF och kommunerna i Västerbottens inland utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån. Man ska utgå från en modell som vuxit fram inom ABF Umeåregionen och pröva hur den modellen kan anpassas till inlandskommunerna i Västerbottens län. Medlemmar i den befintliga gruppen i Umeå kommer att vara aktiva resurspersoner i projektet. Projektet ska erbjuda målgruppen regelbundna träffar som ska vara väl anpassade till och attraktiva för målgruppen. Syftet med projektet är att skapa en plats för målgruppen där man kan vara och utvecklas tillsammans med andra. På så sätt kommer ensamheten hos målgruppen att minska vilket är positivt för den psykiska hälsan.

Efter projektets slut ska verksamheten bli en del av den ordinarie verksamheten i någon av de samverkande aktörerna Hjärnkoll, ABF eller kommunerna.

Efter projektet

Projektet har haft grupper som träffats regelbundet på fyra orter i Västerbottens inland. Man har riktat sig till är personer som oavsett ålder, diagnos eller social bakgrund ”fastnat” hemma, men har en önskan att bryta sin sociala isolering, komma in i ett socialt sammanhang och göra meningsfulla aktiviteter i syfte att stärka den egna självkänslan och den personliga utvecklingen. Det har krävt ett gediget arbete att nå målgruppen som själva inte är så aktiva att ta kontakt. Projektet har fokuserat på att ha en varsam inslussning och förtroendeskapande aktörer på varje plats. Grupperna har tillsammans prövat och utvecklat trygga medmänskliga möten med meningsfulla aktiviteter som bas för att öka egenmakten och minska självstigma hos målgruppen.

På två av dessa orter lever verksamheten kvar i ABF:s regi efter projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-02-28.