Till innehållet

Välkommen in och ta plats

Projektet drivs av: Forza of Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät och fler möjligheter till sysselsättning. Ansvarig förening Forza of Sweden i Helsingborg.

Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät och fler möjligheter till sysselsättning. Målet är att deltagarna ska få nya vägar in i samhället, ett socialt och professionellt sammanhang, bättre svenskakunskaper och värdefulla företagskontakter. Minst hälften ska ha kommit i sysselsättning efter deltagandet. Varje deltagare får en actionvägledare (som ska fungera som mentor, coach, dörröppnare) och deltar fyra månader. I programmet ingår olika aktiviteter; träffar med entreprenöriellt fokus, digitala nätverk, företagsbesök, sociala aktiviteter, språk- och workshopcaféer, entreprenörskapskurser. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen som ett program för nyanlända. Kommunen kommer att stötta verksamheten vid positivt resultat genom upphandling/avtal med föreningen och den ska vara ett komplement till etableringsprocessen.

Efter projektet

Projektet ledde till ett kurskoncept som är paketerat i en ”kundbok”. De har arbetat fram en utbildning/kurs som är fyra månader lång kring entreprenörskap och olika sätt att närma sig arbete. Bland annat har de utvecklat ett mentorskap där deltagarna får en actionvägledare som fungerar som en aktiv mentor. De har också utvecklat kulturinsiders, etablerade personer med annan etnisk bakgrund, som har fungerat som kulturtolkar i utbildningarna. Ungefär hälften av deltagarna gick vidare till någon sysselsättning (studier, praktik eller arbete) efter avslutad kurs. Utvärderingar visar att deltagarna fått utökade nätverk, kunskap om samhälle, arbetsmarknad och entreprenörskap samt ökat självförtroende.

Verksamheten fortsätter till viss del i föreningen. Utbildningen fortsätter inte i dagsläget pga att de inte har någon finansiering. Föreningen använder delar av projektets resultat i ett samarbete med kommunen kring arbetspraktik för utrikesfödda och i ett pilotprojekt med McDonalds kring interkulturell kompetens.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i mars 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i mars 2020.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

    Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2021-03-17.