Till innehållet

Välmående i vardagen

Projektet drivs av: KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge

Beskrivning av projektet

Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning.

Syftet är att ny kunskap och nya verktyg ska bidra till en bättre hälsa och ett ökat välmående för målgruppen. Aktiviteterna sker i samband med att barn och unga deltar i fritidsaktiviteter inom idrott eller kultur. Målgruppen får ett större medvetande om sin andning och hur den kan påverka välmående och prestation.

Inom ramen för projektet ska ungdomar utbildas till ledare för att de ska kunna leda övningar med andra barn och unga. De metoder som utvecklas dokumenteras som metodmaterial med text, bild och film som sedan samlas på en digital plattform.

Efter projektet kan materialet användas av andra föreningar i studiecirklar eller vid träningsaktiviteter. Ett nationellt nätverk med KFUM Syd som ansvarig kommer att ansvara för fortlevnad och vidareutveckling samt spridning av verksamheten.


Beviljat belopp

6 551 868 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

6 551 868 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Säg det – sen gör det

    Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna…

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2022-12-19.