Till innehållet

Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

Projektet drivs av: Noaks Ark Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.

Noaks Ark ska genom projektet skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv. Verktygen ger bland annat stöd i att samtala om hur det kan vara att leva med hiv och att möta omgivningens reaktioner. Syftet är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv. Verktygen ska bestå av en bok, animerad film och en interaktiv webbapplikation, som vänder sig till barn, unga och deras familjer. Verktygen ska ha ett språk och innehåll som är anpassat för målgruppen. Verktygen ska spridas till aktörer som i sin profession möter målgruppen.

Efter projektets slut avser Noaks Ark att fortsätta använda verktygen i föreningens verksamhet och uppdatera den interaktiva webbapplikationen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.