Till innehållet

Vänd oss inte ryggen

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Fryshuset ska utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati. Metoden ska underlätta för skolan att uppfylla sitt demokratiuppdrag. Metodutvecklingen sker bland annat i samarbete med kommuner och skolor i Värmdö och Helsingborg kommun.

Den primära målgruppen är barn och unga i grundskolans årskurs 6, 7 och 8. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare, lärare, ledning och övrig skolpersonal. Projektet ska även inkludera fritidsledare, fältassistenter och strategisk personal på kommunen.

Målet är att skapa en metod som är anpassad till skolans läroplan, kursmål och övriga uppdrag. Metoden ska bestå av estetiska processer (scen, radio och film), fortbildning för personal och utökad samverkan mellan skola och hem.

Den färdiga metoden ska överföras till en digital metodhandbok där texter, exempel på övningar, filmer och annat material kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

  • Kulturskola och psykisk hälsa

    Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

Sidan uppdaterades 2022-07-04.