Till innehållet

Vänd oss inte ryggen

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Fryshuset ska utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati. Metoden ska underlätta för skolan att uppfylla sitt demokratiuppdrag. Metodutvecklingen sker bland annat i samarbete med kommuner och skolor i Värmdö och Helsingborg kommun.

Den primära målgruppen är barn och unga i grundskolans årskurs 6, 7 och 8. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare, lärare, ledning och övrig skolpersonal. Projektet ska även inkludera fritidsledare, fältassistenter och strategisk personal på kommunen.

Målet är att skapa en metod som är anpassad till skolans läroplan, kursmål och övriga uppdrag. Metoden ska bestå av estetiska processer (scen, radio och film), fortbildning för personal och utökad samverkan mellan skola och hem.

Den färdiga metoden ska överföras till en digital metodhandbok där texter, exempel på övningar, filmer och annat material kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2022-07-04.