Till innehållet

Vänd oss inte ryggen

Projektet drevs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Fryshuset ska utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati. Metoden ska underlätta för skolan att uppfylla sitt demokratiuppdrag. Metodutvecklingen sker bland annat i samarbete med kommuner och skolor i Värmdö och Helsingborg kommun.

Den primära målgruppen är barn och unga i grundskolans årskurs 6, 7 och 8. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare, lärare, ledning och övrig skolpersonal. Projektet ska även inkludera fritidsledare, fältassistenter och strategisk personal på kommunen.

Målet är att skapa en metod som är anpassad till skolans läroplan, kursmål och övriga uppdrag. Metoden ska bestå av estetiska processer (scen, radio och film), fortbildning för personal och utökad samverkan mellan skola och hem.

Den färdiga metoden ska överföras till en digital metodhandbok där texter, exempel på övningar, filmer och annat material kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

Efter projektet

Resultatet från ”Vänd oss inte ryggen”, det vill säga utbildningar, filmer och annat material kommer att finns på den digitala plattformen ViGörDemokrati som lanserades i mars år 2024. Verksamheten fortsätter samverka med Fryshusets akademi, Idedi/Verktyg för demokrati, Tillsammans för Sverige (TFS), som är olika enheter på Fryshuset. Vidare så kommer en av metoderna som tagits fram; "Aktivt föräldraskap/Aktivt ledarskap", som syftar till att stärka kontakten mellan barn och föräldrar, att leda utbildningar och grupper för att vidareutveckla detta med Fryshusets grundskola. Andra skolor runt om i Sverige kommer att kunna använda plattformen ViGörDemokrati.se i sitt arbete kring hållbart främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och självstärkande identitetsarbete.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2024-03-26.