Till innehållet

Vänner för livet

Projektet drivs av: ABF Värmland

Beskrivning av projektet

Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i ofrivillig ensamhet och/eller social isolering i ett antal kommuner i Värmland.

ABF Värmland ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner rekrytera volontärer som efter utbildning får i uppdrag att söka upp målgruppen som önskar socialt stöd. Lokala mötesplatser ska etableras under projekttiden med föreläsningar och andra aktiviteter som efterfrågas av målgruppen.

De delar i projektet som bedöms fungera bra ska sammanfogas i ett koncept som efter projektets slut har möjlighet att drivas vidare inom ABF Värmland eller genom ett nytt formaliserat samarbete med offentliga aktörer.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Två kvinnor som är projektledare för arvsfondsprojektet Vänner för livet.

Helene och Rani leder Vänner för livet där man testar metoder för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

    Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en…

  • Själv, men inte ensam

    Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF),…

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

Sidan uppdaterades 2023-02-16.