Till innehållet

Vänner för livet

Projektet drivs av: ABF Värmland

Beskrivning av projektet

Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i ofrivillig ensamhet och/eller social isolering i ett antal kommuner i Värmland.

ABF Värmland ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner rekrytera volontärer som efter utbildning får i uppdrag att söka upp målgruppen som önskar socialt stöd. Lokala mötesplatser ska etableras under projekttiden med föreläsningar och andra aktiviteter som efterfrågas av målgruppen.

De delar i projektet som bedöms fungera bra ska sammanfogas i ett koncept som efter projektets slut har möjlighet att drivas vidare inom ABF Värmland eller genom ett nytt formaliserat samarbete med offentliga aktörer.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

  • Måla för Hälsan - Kreativ rehab Skaraborg

    Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer…

Sidan uppdaterades 2021-02-25.