Till innehållet

Vänner för livet

Projektet drivs av: ABF Värmland

Beskrivning av projektet

Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i ofrivillig ensamhet och/eller social isolering i ett antal kommuner i Värmland.

ABF Värmland ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner rekrytera volontärer som efter utbildning får i uppdrag att söka upp målgruppen som önskar socialt stöd. Lokala mötesplatser ska etableras under projekttiden med föreläsningar och andra aktiviteter som efterfrågas av målgruppen.

De delar i projektet som bedöms fungera bra ska sammanfogas i ett koncept som efter projektets slut har möjlighet att drivas vidare inom ABF Värmland eller genom ett nytt formaliserat samarbete med offentliga aktörer.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Två kvinnor som är projektledare för arvsfondsprojektet Vänner för livet.

Helene och Rani leder Vänner för livet där man testar metoder för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet.

Beviljat belopp

3 966 191 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och förvärvad hjärnskada

    I projektet utvecklas en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och…

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.