Till innehållet

Vår väg till klimaträttvisa

Projektet drevs av: Jordens Vänner

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Jordens Vänner ska med projektet erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle. Projektet ska utbilda ett trettiotal unga mentorer så kallade change-makers per år. Utbildningen ska ge praktiska verktyg för att ta tillvara på engagemang och leda grupper, den ska också ge teoretisk kunskap kring klimatfrågor, klimatorättvisor och samband mellan normer, makt och klimaträttvisa. Dessa change-makers ska mobilisera unga att engagera sig i grupper och stötta grupperna att skapa utåtriktade aktiviteter och kampanjer utifrån sina egna villkor. Efter hand får deltagare i grupperna möjlighet att själva bli change-makers och fortsätta inspirera andra unga till att engagera sig för klimaträttvisa. Projektet kommer att starta i Göteborg och Malmö och spridas vidare i landet.

Målet med projektet är att förändra unga personers klimatångest till en positiv kraft i samhället.

Efter projektet

Projektet ledde till att Jordens Vänner införde ett nytt arbetssätt. I stället för att som tidigare ha informatörer som går ut i skolor och informerar har de nu utbildat change-makers som har engagerat och kanaliserat ungas engagemang i olika engagemangsgrupper. Dessa har i sin tur har gjort kampanjer och aktiviteter, som klimathäng, aktivistskola, ungdomsläger och annat. Ungefär 250 ungdomar har varit engagerade i dessa aktiviteter.

Projektet fick anpassa sig till corona-pandemin och de restriktioner som då infördes. Det innebar fler digitala möten och utbildningar och färre fysiska. Vissa delar av projektet försvårades, till exempel utbildades färre change-makers än planerat (12 i stället för 30) medan andra delar av projektet underlättades när det blev digitalt. Den första engagemangsgruppen blev till exempel digital och kunde då engagera unga från hela landet, så projektet fick en större geografisk spridning än planerat.

Projektet har också lett till ett närmare samarbete med andra miljöorganisationer och nätverk som Greenpeace och Fridays for future. Flera av de unga aktiva i projektet har fått nya roller i Jordens Vänner, en av de som utbildade sig till change-maker blev senare vald till förbundsordförande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Hållbar utveckling med nya svenskar

    Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

  • Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

    Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga…

  • Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

    Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Sidan uppdaterades 2023-03-28.