Till innehållet

Vår väg till klimaträttvisa

Projektet drivs av: Jordens Vänner

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Jordens Vänner ska med projektet erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle. Projektet ska utbilda ett trettiotal unga mentorer så kallade change-makers per år. Utbildningen ska ge praktiska verktyg för att ta tillvara på engagemang och leda grupper, den ska också ge teoretisk kunskap kring klimatfrågor, klimatorättvisor och samband mellan normer, makt och klimaträttvisa. Dessa change-makers ska mobilisera unga att engagera sig i grupper och stötta grupperna att skapa utåtriktade aktiviteter och kampanjer utifrån sina egna villkor. Efter hand får deltagare i grupperna möjlighet att själva bli change-makers och fortsätta inspirera andra unga till att engagera sig för klimaträttvisa. Projektet kommer att starta i Göteborg och Malmö och spridas vidare i landet.

Målet med projektet är att förändra unga personers klimatångest till en positiv kraft i samhället.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

    Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i…

  • Hållbar utveckling med nya svenskar

    Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.