Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vår väg till klimaträttvisa

Projektet drivs av: Jordens Vänner

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Jordens Vänner ska med projektet erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle. Projektet ska utbilda ett trettiotal unga mentorer så kallade change-makers per år. Utbildningen ska ge praktiska verktyg för att ta tillvara på engagemang och leda grupper, den ska också ge teoretisk kunskap kring klimatfrågor, klimatorättvisor och samband mellan normer, makt och klimaträttvisa. Dessa change-makers ska mobilisera unga att engagera sig i grupper och stötta grupperna att skapa utåtriktade aktiviteter och kampanjer utifrån sina egna villkor. Efter hand får deltagare i grupperna möjlighet att själva bli change-makers och fortsätta inspirera andra unga till att engagera sig för klimaträttvisa. Projektet kommer att starta i Göteborg och Malmö och spridas vidare i landet.

Målet med projektet är att förändra unga personers klimatångest till en positiv kraft i samhället.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens regi.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.