Till innehållet

Våra Liv

Projektet drivs av: Sociala Resursförvaltningen

Beskrivning av projektet

Ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och ett antal organisationer i Malmö som syftar till att förebygga radikalisering, kriminalitet och våldsbejakande extremism bland ungdomar.

Detta samverkansprojekt mellan Malmö stad och ett antal organisationer i Malmö syftar till att förebygga radikalisering, kriminalitet och våldsbejakande extremism bland ungdomar. Projektet ska verka för ett brett samhällsbyggande perspektiv samt förebyggande avseende riskgrupper och/eller på individnivå, till exempel unga som drabbats av extrema våldsbejakande förhållanden eller unga som riskerar att hamna i högerextremism. Efter projektets slut kommer arbetssätten/metoderna att vara en del av respektive organisations ordinarie verksamhet och forma en hållbar plattform av aktörer med olika ansvarsområden, inklusive myndigheter, som kan spridas och utföras på annan ort i Sverige. Projektet har avslutats i förtid. Arvsfondsdelegationen bedömde att förutsättningarna för projektets fortsatta genomförande inte var tillräckligt goda.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Spelkultur i Skåne

    Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån…

  • Staden i mina drömmar

    Unga killar och tjejer, kvinnor och män, från hela Malmö ska arbeta fram en föreställning om sin stad, en beskrivning om hur det är att leva i Malmö…

  • Tusen Serier

    Alltför länge har svensk seriekultur varit just Svensk seriekultur. Projektet TUSEN SERIER har kommit för att ändra på det och öppna upp för fler…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.