Till innehållet

Våra röster ska höras, en metod för att samla berättelser från personer med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Funktionsrätt Stockholms stad

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor.

I projektet utvecklas en metod och ett digitalt verktyg för att samla in och sammanställa målgruppens erfarenheter från olika livssituationer och områden. Berättelserna samlas in tematiskt, bearbetas och bildar tidsdokument i form av antologier. Dessa ska användas för att påverka beslut och insatser som berör målgruppen – genom intressepolitiskt arbete, som informationsmaterial och som underlag till beslut. Berättelserna blir också historiskt intressanta genom att fungera som tidskapslar för framtiden.

Beviljat belopp

6 198 045 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Beviljat belopp

6 198 045 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

  • Individuell plan

    FUB i Stockholm ska verka för att så kallade individuella planer, som beskriver stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, görs…

Sidan uppdaterades 2023-03-03.