Till innehållet

Våra röster ska höras, en metod för att samla berättelser från personer med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Funktionsrätt Stockholms stad

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor.

I projektet utvecklas en metod och ett digitalt verktyg för att samla in och sammanställa målgruppens erfarenheter från olika livssituationer och områden. Berättelserna samlas in tematiskt, bearbetas och bildar tidsdokument i form av antologier. Dessa ska användas för att påverka beslut och insatser som berör målgruppen – genom intressepolitiskt arbete, som informationsmaterial och som underlag till beslut. Berättelserna blir också historiskt intressanta genom att fungera som tidskapslar för framtiden.

Beviljat belopp

6 198 045 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

6 198 045 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

Sidan uppdaterades 2022-10-05.