Till innehållet

Vardagsklimatet

Projektet drivs av: Vardagens civilkurage

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

Projektet Vardagsklimatet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Projektet ska utveckla en ny metod som ska spridas till unga inom främst civilsamhället. Vardagsklimatet bygger till stor del på interaktiv, deltagarstyrd design (participatory design) där målgruppen själva har stort utrymme att forma utbildningarnas innehåll och upplägg. De ska arbeta med färdighetsträning (dialogövningar, rollspel och analys) med fokus på klimatsamtal och eko-civilkurage. Projektet ska i möjligaste mån utföra de interaktiva färdighetsträningarna i utomhusmiljö utifrån idén om nature-based learning. Det innebär att målgruppen inte bara förvärvar intellektuell kunskap om ett visst klimat- och miljörelaterat ämne, utan även övar den praktiska förmågan och ett konkret förhållningssätt. Slutligen har projektet som mål att bygga en hållbar plattform som kan härbärgera projektets resultat och aktiviteter samt kan driva frågorna på längre sikt.

Projektet kommer överleva genom metodhandböcker och pedagogik som kommer kunna användas och spridas av flera aktörer inom civilsamhället, studieförbund och folkhögskolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

  • Romano info - app

    Projektet ska utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och…

  • Svenska för förskolan

    Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige.

Sidan uppdaterades 2022-11-07.