Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vardagsklimatet

Projektet drivs av: Vardagens civilkurage

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

Projektet Vardagsklimatet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Projektet ska utveckla en ny metod som ska spridas till unga inom främst civilsamhället. Vardagsklimatet bygger till stor del på interaktiv, deltagarstyrd design (participatory design) där målgruppen själva har stort utrymme att forma utbildningarnas innehåll och upplägg. De ska arbeta med färdighetsträning (dialogövningar, rollspel och analys) med fokus på klimatsamtal och eko-civilkurage. Projektet ska i möjligaste mån utföra de interaktiva färdighetsträningarna i utomhusmiljö utifrån idén om nature-based learning. Det innebär att målgruppen inte bara förvärvar intellektuell kunskap om ett visst klimat- och miljörelaterat ämne, utan även övar den praktiska förmågan och ett konkret förhållningssätt. Slutligen har projektet som mål att bygga en hållbar plattform som kan härbärgera projektets resultat och aktiviteter samt kan driva frågorna på längre sikt.

Projektet kommer överleva genom metodhandböcker och pedagogik som kommer kunna användas och spridas av flera aktörer inom civilsamhället, studieförbund och folkhögskolor.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-03.