Till innehållet

Vardagsklimatet

Projektet drivs av: Vardagens Civilkurage

Beskrivning av projektet

Projektet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

Projektet ska utveckla en ny metod som ska spridas till unga inom främst civilsamhället. Vardagsklimatet bygger till stor del på interaktiv, deltagarstyrd design (participatory design) där målgruppen själva har stort utrymme att forma utbildningarnas innehåll och upplägg. De ska arbeta med färdighetsträning (dialogövningar, rollspel och analys) med fokus på klimatsamtal och eko-civilkurage. Projektet ska i möjligaste mån utföra de interaktiva färdighetsträningarna i utomhusmiljö utifrån idén om nature-based learning. Det innebär att målgruppen inte bara förvärvar intellektuell kunskap om ett visst klimat- och miljörelaterat ämne, utan även övar den praktiska förmågan och ett konkret förhållningssätt.

Slutligen har projektet som mål att bygga en hållbar plattform som kan härbärgera projektets resultat och aktiviteter samt kan driva frågorna på längre sikt.

Projektet kommer överleva genom metodhandböcker och pedagogik som kommer kunna användas och spridas av flera aktörer inom civilsamhället, studieförbund och folkhögskolor.

Efter projektet

Projektet ledde till att en ny metod utvecklades och kampanjsidan klimatprata.se publicerades. Under projekttiden har 183 träningar arrangerats, som baserats på dialogövningar och rollspel. Totalt har cirka 900 unga deltagit vid träningar och kurser, som har genomförts både fysiskt och digitalt under pandemin. Det har utvecklats ett mer djupgående samarbete med fler organisationer och nätverk.

Klimatprata.se

Verksamheten lever vidare genom 21 utbildade ideella tränare. Utbildningen av tränare på ideell basis fortsätter. En nyinstiftad klimatkommitté finns nu inom organisationen. Erfarenheter och resultat lever vidare genom webbplatsen klimatprata.se, appen Klimatskapa och fortsatt ideell spridning av det tryckta material som har tagits fram inom projektet - både hos samarbetspartners samt inom organisationen. Under projekttiden har ungdomar getts möjlighet att arrangera lokala klimatinitiativ.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • PAYK - en brygga för samhället

    Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

  • Radio Jek Duj Trin (Radio Ett Två Tre)

    Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan 12 och 25 år i Malmöregionen skapar och sänder radio. 

  • Ren Idrott - en dopingfri generation

    Projekt Ren Idrott - En Dopingfri Generation. Ett unikt antidopingprojekt för unga ålder 12-15 år. Med rätt kunskap kan du ta rätt beslut.

Sidan uppdaterades 2023-07-14.