Till innehållet

Värdefull patientkunskap

Projektet drevs av: Riksförbundet för Hjälp åt Narkotika- och Läkemedelsmissbrukare (RFHL) i Uppsala

Beskrivning av projektet

Patienter har rätt att få kunskap om sina läkemedel och att skaffa sig kunskaper på egen hand. Det är en demokratifråga. Brukarorganisationer kan föra kunskapen vidare till andra patienter och till vården.

RFHL Uppsala län fick den 23 februari 2011 medel från Arvsfonden för ett tvåårigt projekt i samverkan med brukarnätverket NSPH i Uppsala län. Nu ska vi samverka för att samla in och sprida Värdefull patientkunskap. Arbetet med ansökan har fört med sig många goda samtal på olika nivåer i vård och intresseorganisationer. Våra riksorganisationer RFHL och NSPH har gett ansökan viktigt stöd liksom HSO i Uppsala län. Psykiatriledningen och RIM-projektet och andra som arbetar med länets vårdgivare har också uttryckt sitt positiva intresse. Det har gjort vår ansökan stark och kan visa eventuella skeptiker på vår förankring idag. RFHL Uppsala län är djupt engagerat i ett demokratiskt organisations- och utvecklingsarbete.

Patienternas kunskaper om hur olika vårdinsatser påverkar kroppen och livet är värdefulla. De kan bli en viktig källa till förbättring om de tas till vara på ett bra sätt. Brukarorganisationerna har unika möjligheter att samla in och bearbeta upplevelser och bygga gemensam kunskap. RFHLU har ställts inför nya utmaningar. Vi har anpassat oss och drivit på. I Uppsala län startades ett livaktigt NSPH-nätverk för några år sedan och ett Brukarnätverk för beroendefrågor har just kommit i gång. Patientorganisationer samordnar sig i nätverk för att påverka vården med sin kunskap om patienters erfarenheter och behov. Riksorganisationen RFHL började redan 1975 med att samla kunskap om detta från de drabbade själva - en verkligt lyckad idé. Vår kunskap har visat sig uppskattad och efterfrågad. En vanlig reaktion är: - Äntligen någon som förstår vad jag talar om och som kan ge mig svar utifrån erfarenhet. Patienterna har rätt att få kunskap om sina läkemedel och även att skaffa sig kunskaper på egen hand. Det är en demokratifråga. Brukarorganisationer som får veta hur läkemedlen fungerar för patienterna har också en skyldighet, menar vi, att föra kunskapen vidare till andra patienter och tillbaks till vården.

Kunskaper som kommer fram i projektet ska leva vidare i NSPHs nätverk. Vi hoppas att alla brukarorganisationer i framtiden ska ha välutbildade kontaktpersoner för läkemedelsfrågorna. Brukarråd ger bra tillfällen att dela med sig av kunskapen i dialoger med Primärvård och psykiatri. Vanan att hantera läkemedelsfrågorna som byggs upp inom NSPHs brukarorganisationer kan bidra till att etablera en dilaog som erkänner det unika värdet i brukarnas perspektiv. Individerna får också större möjligheter att ta kontroll över sin situation, när brukarorganisationernas kunskaper om läkemedel ökar. Det ger en bra grund för goda samtal om beroende, biverkningar, positiva effekter, avvänjnings- och motivationsstöd.

Vårt förbund och våra samarbetspartners har intresse av att erfarenheterna från projektet sprids på riksnivå. Det gäller både kunskaperna och det arbetsätt som vi utvecklar. Vi tänker här på RIM-projektet och NSPH och många av dess medlemmar. Kanske även HSO kan bli en sådan partner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Förstudie - Dejting som funkar

    Förstudien ska undersöka vilka metoder och upplägg för online dejting/digitala mötesplatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar…

  • Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

    Uppsala Stadsmission ska utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma…

  • Vox Vigor - en nättidning

    Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.