Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Varje människa kan göra skillnad

Projektet drivs av: Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders

Beskrivning av projektet

Trettio mänskliga rättigheter. Varje människa kan göra skillnad.

Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna. Om man inte vet om vilka rättigheter man har, då vet man inte heller när ens rättigheter kränks, eller när man kränker andras. En del av projektet handlar om att lära sig mer om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Den tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass. Vår övertygelse är att alla kan göra skillnad för ett bättre samhälle, var och en och tillsammans, om vi får rätt kunskap och verktyg.

Skolklasserna får möjligheten att visualisera var sin mänsklig rättighet inom en svart kub med formatet 3 x 3 x 3 meter. Ungdomarna får kreativt och insiktsfullt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för med hjälp av texter, bilder, filmer, teater och installationer. När kuberna ställs ut i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti 2014 hamnar de mänskliga rättigheterna, tolerans och mångfald och Raoul Wallenberg som förebild åter i fokus. De deltagande skolorna får ett paket med pedagogiskt arbetsmaterial om medmänsklighet, mänskliga rättigheter och civilkurage från organisationer som sedan tidigare har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. En bruksanvisning för projektet skickas till deltagande skolor. En verktygslåda fylld med material om tolerans, civilkurage och mänskliga rättigheter finns tillgänglig elektroniskt. Vi vill genom detta material stödja skolorna att arbeta strategiskt med att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva skapa skillnad. De deltagande skolorna erbjuds nätverksträffar och seminarier på temat mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet på Friends International Center against Bullying i Solna. Genom att arbeta aktivt med kuben får ungdomarna omsätta tankar, reflektioner och nya lärdomar från kursen på ett praktiskt, kreativt sätt som får stor spridning.

Projektet kommer att utvecklas under hösten 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.