Till innehållet

Världens läger

Projektet drevs av: KFUM Breviks kurs- och lägergård (tidigare Breviksstiftelsen)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en del av svenska kulturen.

Genom deltagandet ska målgruppen nyanlända barn och unga hitta en väg in i föreningslivet och tack vara det kunna navigera sig vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang.

Breviksstiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har stor erfarenhet av lägerverksamhet, dock är målgruppen och arbetet med integration genom läger nytt. Ett pilotprojekt har genomförts under sommaren 2016 med gott resultat, deltagarnas reflektioner på det kommer att användas in i projektet Världens Läger.

Efter projekttiden ska aktiviteterna och lägren fortsätta genom kommunal och egen finansiering. Dokumenteringen av projektet ska spridas till involverade boenden och kommuner som inspiration, projektet ska också spridas inom KFUM Sverige.

Efter projektet

Projektet har under tre år involverat drygt 1000 barn och unga som deltagit på lägerverksamhet i någon form. Yngre barn, tillsammans med sina föräldrar som inte har erfarenhet av lägerverksamhet, har fått delta på öppet hus för att se vad lägerverksamheten handlar om. Under sommaren har det arrangerats dagläger. För äldre ungdomar mellan 18-25 år har Work Camp och CV-läger arrangerats med olika workshops och uppgifter med fokus på att ge lärdomar i framtida arbetslivet.

Projektet har samarbetet med flera kommuner i Östergötland och kommer fortsätta att i samarbete med kommuner arrangera dagläger under sommaren. Flera deltagare från projektet återkommer i de ordinarie lägerverksamheterna som deltagare eller som ledare. Under projektets gång har flera ungdomar från målgruppen tagit del av olika ledarutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Activate (tidigare MoBil)

    Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vill projektet göra genom att…

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2020-10-27.