Till innehållet

Världsspråket Schack - nya mötesplatser och nya gemenskaper

Projektet drivs av: Sveriges Schakförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla en schackmetodik som skapar bättre förutsättningar för nyanlända ungdomar att inkluderas i nya gemenskaper och aktiviteter

Målet är att ta fram ett trestegskoncept för att lära sig spela schack, skapa nya sociala sammanhang samt utveckla ledaregenskaper hos deltagarna. Den primära målgruppen är nyanlända barn och unga i åldern 12-25 år och sekundär målgrupp är schackklubbar, skolor och boenden. Inom projektet ska målgruppen tillsammans med skola, boenden och schackklubbar testa olika aktiviteter och tillsammans ta fram nytt metodmaterial och ledarutbildning. Målgruppen skapar dokumentations- och instruktionsfilmer som verktyg i projektet, och för att sprida erfarenheterna vidare på förbundets Youtube-kanal. Efter projektet är avslutat kommer metodmaterialet att ingå i Sveriges Schackförbunds utbildningsutbud. Nya ledare, schackmentorer, deltagare och verksamheter kommer att kunna använda metodmaterialet med stöd från förbundets instruktörer. 

Efter projektet

Projektet ledde till att Sveriges Schackförbund på tolv olika testområden involverat barn och ungdomar i att testa och utveckla olika sätt för att skapa integration genom schack. Ett undervisningskoncept har tagits fram i form av en låda med fem schackspel, ett introduktionsmaterial, samt boken ”Spela och lär”. Metoden bygger på ”ordlöst” lärande.

Verksamheten fortsätter inom den ordinarie verksamheten där lärdomar och material kan rekommenderas och användas av skolor, schackklubbar och organisationer som vill arbeta med integration.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • PAYK - en brygga för samhället

    Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

  • Hassela Framåt

    Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

Sidan uppdaterades 2021-07-08.