Till innehållet

Vårsta växtkraft

Projektet drivs av: Stiftelsen Vårsta Diakonigård

Beskrivning av projektet

  Syftet med projektet är att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden.

Syftet med projektet är att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Målet är en verksamhet där målgruppen får meningsfull sysselsättning, arbete och en social gemenskap. Man ska ta fram en utbildnings- och arbetsmodell för småskalig livsmedelsproduktion (odling, förädling och försäljning). Projektet ska leva vidare dels som en verksamhet inom Vårsta som säljer platser för rehabilitering, arbetsträning, praktik och utbildning till kommun, AF och psykiatri. Och dels som ett självgående socialt företag som säljer de produkter som de tar fram genom odling och förädling och som drivs av personer ur målgruppen tillsammans med Vårsta. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Härnösand

Liknande projekt

  • Byggnation av klätteranläggning på fastigheten Svarven 15

    Projektet syftar till att bygga en klätterhall där möjlighet ges för att både klättra på högre väggar och lägre där inte sele eller rep används.

  • Aktiva Killar

    Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och…

  • AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

    Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.