Till innehållet

Växthuset

Projektet drevs av: Föreningen Urkraft

Beskrivning av projektet

Syftet är att bygga upp ett växthus som anställer personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarkanden.

Urkraft ska tillsammans med kyrkan bygga upp ett växthus som anställer personer med funktionsnedsättning. Syftet är att skapa fler arbetstillfällen för målgruppen som är personer som står långt från arbetsmarknaden och som har någon funktionsnedsättning, främst neuropsykiatriska eller psykisk ohälsa. Målet är att etablera ett växthus som erbjuder 30-40 personer anställning, minst 10 platser för arbetsträning samt att ta fram en handbok som beskriver processen att starta en verksamhet som kombinerar grön rehabilitering och anställningar.

Tillsammans med målgruppen ska man ta fram en hållbar affärsplan och utbildning. Efter projektet ska verksamheten leva vidare som ett socialt företag som säljer plantor och urnor till Skellefteå pastorat, och platser för arbetsträning till kommun och Arbetsförmedling.

Efter avslutat projekt

Projektet har lett till en ny verksamhet inom Skellefteå pastorat: en verksamhet som odlar växter till kyrkogårdars plantering och sköter om planteringar inom kyrkogårdarnas verksamheter. Själva växthuset står snart på plats så att verksamheten även kan fungera vintertid. Projektet har också tagit fram en handbok kring uppstart av sociala företag och ett utbildnings- och handledningsmaterial för målgruppen respektive handledare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Rörelsebingo

    Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2020-07-14.