Till innehållet

Växtkraft

Projektet drevs av: Föreningen Familjefamnen

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om att ge stöd och kunskap i frågor som berör unga vuxna mellan 18-25 år, som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Det kan vara frågor om arbetsliv, utbildning, hälsa, föräldrakunskap, försörjning och samhällsinformation.

Projekt Växtkraft behövs för att ge dessa unga vuxna kunskap och trygghet i hur saker och ting  förhåller sig i samhället vilket ger dem en större möjlighet att göra hälsofrämjande val och ta större ansvar för sin egen situation och framtid. Projektet vänder sig till dem som är mellan 18-25 år och har kommit hit som ensamkommande barn. Vi kommer att nå cirka 100 personer av målgruppen men vi kommer att nå fler människor på grund av spridning.

Det nyskapande med projektet är att det i dagsläget inte finns någon liknande verksamhet för målgruppen runt om i Värmland. Det utvecklande med projektet är att vi tillsammans med målgruppen kan få kunskap om vad de själva känner att de är i behov av och inte bara en myndighet som fattar beslut över vad de tror att målgruppen är i behov av. Vi kommer att arbeta med studiegrupper, utbildningsdagar och diskussionskvällar där vi kommer att ta upp ämnen som handlar om arbete, studier, hälso- och sjukvård, föräldrakunskap,  jämställdhet, politik, myndighetsinformation med mera. Vi har även sociala träffar där vi exempelvis kan se på en film som är kopplad till ett viktigt tema som vi sedan kan diskutera. Vi pratar om hur det ser ut här och i deras hemland, likheter och skillnader.  Vi kommer även att göra studiebesök på olika företag, Tingsrätten med flera. Med projektet vill vi att de som deltar får kunskap om det svenska samhället,  stöttning i kontakter med myndigheter.

I dagsläget har vi kontakt med de ansvariga i Karlstad kommun för ensamkommande barn för att se hur vi kan göra Växtkraft till en ordinarie verksamhet. Det är ett år kvar av projektet och idag vet vi inte hur det kommer att se ut. Erfarenheterna av detta projekt kommer att spridas med hjälp av en fotbok som vi gör tillsammans med några i målgruppen. De kommer att med hjälp av text och bilder beskriva sin resa till Sverige, resan i Sverige, framtidsdrömmar med mera. Denna bok kommer vi sedan att åka runt till olika skolor, bibliotek samt skicka till de som arbetar med målgruppen, länsstyrelsen med flera för att sprida deras röster. Vi projektledare kommer också att sammanställa våra tre projektår i en rapport för att där beskriva vårt arbete och vad vi har uppmärksammat under dessa år.

Under åren som gått har det startas en påverkansgrupp, i den gruppen deltar några av de som har varit med mest i Växtkraft och som har intresse av att tycka till om projektet. Vi träffas lite extra för att vid vissa tillfällen prata om vad som är bra, dåligt, vad som behövs göra annorlunda för att utveckla projektet. Målgruppen har en aktiv roll, det är genom deras åsikter som vi utvecklar projektet.

Vi samarbetar med Karlstad kommun, Kils kommun, Länsstyrelsen Värmland, Rädda Barnen, Norrstrands kyrkan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.