Till innehållet

Växtkraft Thai

Projektet drevs av: RealStars Ideell förening Sverige

Beskrivning av projektet

Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i Sverige. En del av målgruppen befinner sig i risk för att hamna i prostitution eller människohandel.

Projektets övergripande mål är att höja kvinnornas kunskap om sina rättigheter, stärka deras möjligheter till bra arbetsförhållanden och livsvillkor, fritt från utsatthet och exploatering. Projektet kommer att arbeta med uppsökande verksamhet, erbjuda workshops och stöd till målgruppen.

Projektet vänder sig även till myndigheter och andra relevanta aktörer för att skapa fokus och initiativ kring problemen.

Efter projektet

De thaimassagesalonger som projektet har haft kontakt med har fått information om var man kan vända sig för stöd och skydd. Projektet har tagit fram en märkning mot prostitution, vilket samtliga deltagande salonger använder på sin arbetsplats/hemsida. Projektet har tagit fram verktyget förändringstrappan som är ett individuellt stöd för att arbeta med trygghet, en god arbetsmiljö och mot sexuell exploatering på arbetsplatsen.

Projektet ledde till att totalt 850 personer ur målgruppen har nåtts i projektets uppsökande arbete, deltagit i workshops, deltagit i arbetet med verktyget förändringstrappan”och/eller deltagit i träffarna ”Kvinnor emellan” där målgruppen stöttar varandra för att motverka sexuell exploatering sin arbetsplats. Målgruppen upplever att projektets insatser har lett till kunskapshöjning och empowerment och ökad trygghet på arbetet.

Stödnätverket Växtkraft thai har organisationen Realstars etablerat i samband med att projektet avslutas. Nätverket finns i både Göteborg och Stockholm och består av målgruppen. Nätverkets roll är att fortsätta arbetet för att motverka sexuella exploatering, utsatthet samt för en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för målgruppen.

Beviljat belopp

2 627 414 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i februari 2023.

Beviljat belopp

2 627 414 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Något har hänt - om att må bättre efter sexuellt våld

    Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och…

  • Varför så x-trem

    Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig…

  • Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

    Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att…

Sidan uppdaterades 2023-09-18.