Till innehållet

Vem har rätt att kalla sig konstnär

Projektet drevs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Örebro

Beskrivning av projektet

Projektet ökar förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet.

Ett nätverk skapas med representanter från målgruppen i fem olika regioner i Sverige. Syftet är bland annat att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och etablerade konstnärer förändra attityder och påverka stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning och konst. Nätverket ska arrangera fem stora utställningar samt en rad utbildningar och debatter. Man kommer gemensamt att bygga upp en webbplats där allt material samlas. Efter projektavslut fortsätter nätverket sitt arbete. Föreningen Kulturrummet aniAra och ABF Örebro kommer att förvalta, utveckla och sprida materialet efter att projektets avslutats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

  • WeSign - Teckenspråk och Kultur

    Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.