Till innehållet

Verkstan

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Verkstan är ett pilotprojekt för flickor i åldern 13-20 år som inte går hem; som inte har ett tryggt och stadigvarande hem utan ibland eller alltid tillbringar dygnet på annan plats.
 

Frivilligorganisationernas erfarenheter är att det finns ett behov av myndighetsfria mötesplatser dit barn och ungdomar själva kan vända sig. De vill inte eller vågar inte berätta om hur det verkligen är hemma antingen av lojalitetsskäl eller av rädsla för att bli omhändertagna. Verkstan vill fånga upp erfarenheterna från frivilligorganisationerna och anta deras uppmaning till fler åtgärder för denna utsatta grupp. Stimulans för att hitta nya metoder för arbetsformer inom kommun, socialtjänst, frivilligorganisationer m.fl. behövs. Man bör försöka nå ungdomar som vanligen inte vill ha kontakt med socialtjänsten och som behöver stöd för att överbrygga sin misstro.

Vårt mål är att

 • förebygga missbruk och kriminalitet
 • vara en lyssnande vuxenvärld och ge nya vuxna förebilder, 
 • samtala på deras villkor för att belysa deras situation och öka möjligheten att skapa opinion i samhället, 
 • lotsa dem rätt och visa på deras rättigheter samt att ge dem en framtidstro.
 • genom ”Levande verkstad pedagogiken”, skapa en mötesplats med möjlighet att uttrycka sina tankar och stärka sin identitet utifrån sin egen individuella förmåga. 
 • via konst, skrivarverkstad och möten med andra ge ökad förmåga till förändring av livssituationen.
Konstpedagoger leder verksamheten tillsammans med volontärer
 • Mötesplatsen ska genomsyras av en kreativitet som ger lust till eget skapande eller att bara gå dit.
 • Mötesplatsen ska öppna upp för en dialog med andra som kan lotsa flickorna vidare 
 • Mötesplatsen erbjuder en gemensam måltid . 
 • Projektet vill visa på flickornas rättigheter och lotsa dem fram till en framtidstro.
 • Målet är att flickorna ska känna sig delaktiga i verksamheten och kunna påverka innehållet.
   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2010 och avslutades i juli 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2010 och avslutades i juli 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Inkludera flera

  I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

 • Ekonomisk förståelse för unga

  Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra…

 • Unga engagerar unga

  Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.