Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vi andas samma luft

Projektet drivs av: Föreningen Grunden

Beskrivning av projektet

Det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder som gör att män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt. Projektet kommer att erbjuda utbildning och stöd som gör en förändring möjlig.

Män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt på sina på sina arbetsplatser och i bostaden. Med hjälp av personal ska man få ett fullt delaktigt liv. Vi har upptäckt att det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder. Genom att vi producerar lättläst utbildningsmaterial och film om jämställdhet, kommer vi att kunna erbjuda utbildning och stöd som gör det möjligt att påverka till förändring. 2009 beviljades Föreningen Grunden ett nationellt jämställdhetsprojekt med medel ifrån Allmänna Arvsfonden. Det är resultatet av den första nationella kvinnokonferensen ” Den jag är ” som Grunden arrangerade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Projektet ”Vi Andas Samma Luft” är den officiella fortsättningen.


  • Vi vill göra kvinnor och män medvetna om jämställdhet, så att vi alla får mer jämlikt och bättre liv, arbete, skola, boende och fritid.
  • Vi vill få dagliga verksamheter och alla former av boenden till att göra 

    likabehandlingsplaner för jämställdhet.

  • Politiker och beslutfattare ska känna till att jämställdhetsperspektiv saknas i LSS-lagen.
Målgrupper
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Personal på boende och assistenter.
  • Kommunala tjänstemän och politiker.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-06-15.