Till innehållet

”Vi är många som behöver er” – Framtidens digitala stöd (tidigare: För alla barn alltid)

Projektet drivs av: Bris, Barnens rätt i samhället

Beskrivning av projektet

Med projektet vill Bris ge stöd till ännu fler barn genom att tillsammans med målgruppen utveckla nya digitala stödformer.

Projektet innebär en digital satsning där Bris utvecklar en stödkanal utöver telefon, mejl och chatt som gör att alla barn som kontaktar Bris når fram till en kurator utan att behöva stå i kö. En app tas fram för detta. Dessutom utvecklas nya former för digitala stöd som barn kan tillgodogöra sig på egen hand utan kontakt med en kurator.

Projektet ska också utveckla AI-funktion och AI-verktyg som effektiviserar kuratorernas arbete och gör att fler barn kan få stöd. Med den nya tekniken skapas en datahantering som kan förändra möjligheter att förstå barns livssituation i Sverige genom exempelvis transkribering av telefonsamtal, identifiering av barns rättigheter i samtal och trendspaning. Barn och unga deltar kontinuerligt i utvecklingen av verktygen och testning av det nya stödet.

Kunskap och erfarenheter från projektet kommer att delas med andra organisationer inom barnrättsområdet. De verktyg och metoder som utvecklas ska bli en integrerad del av Bris ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

12 520 600 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

12 520 600 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-26.