Till innehållet

Vi Är Samhället 2.0

Projektet drevs av: Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Beskrivning av projektet


VÄS projektet har blivit ett av Fryshusets Malmö största projekt och vänder sig till ungdomarna som bor i segregerade områden och lever i utanförskap. Det har gjort att VÄS får kontakt med närmare 50-60 ungdomar i veckan tack vare helg hänget. VÄS helg häng finns på dem mest obekväma arbetstiderna som förfaller på fredag 18.00–02.00. Vi har öppen verksamhet på Fryshuset Malmö och via helg hänget strömmar det in ungdomar som annars hade varit ute utan någon attraktiv plats och befinna sig i. På det sättet förebygger vi och minimerar chanserna till att de skulle befinna sig i destruktiv miljö eller hänga ute på gården. Det som har gjort Fryshuset attraktivt är att vi inte accepterar alkohol, droger, vapen och våld. På det sättet kommer det ungdomar i stort sätt från Malmös största stadsdelar till en trygg och varm mötesplats. VÄS utbildningen är en annan attraktiv insats som handlar om att skapa möten mellan ungdomar och nyckelfigurer i samhället. Vårt samarbete med polisen, kriminalvården och räddningstjänsten samt flera andra viktiga aktörer har växt tack vare VÄS utbildningen. Vi erbjuder 10 utbildningsplatser och sist hade vi 42 sökande. Utbildningen avslutas med en resa till Stockholm på 4 dagar där vi besöker riksdagen, utrikesdepartementet, FN förbundet, Fryshuset Stockholm, Skärholmen fritidsgård, Tensta fritidsgård samt Husby. Veckan därefter diplomeras ungdomarna på rådhuset i Malmö med tiotals politiker, eldsjälar, näringslivet och ungdomar.  

VÄS ska genom att ha en bred och självbärande verksamhet vara permanent närvaro för ungdomarna för att förebygga utanförskap och segregationen i Malmö. VÄS har en väldokumenterad, utvärderad och kvalitetssäkrad metod för att arbeta med unga i utanförskap som vi har bevisat att vi kan sprida till andra orter och andra plattformar i Sverige, både i sin helhet och i dess olika beståndsdelar (Hängen, Utbildningarna, Malmös Favoriter.  Efter angiven insats ska våra deltagare kunna komma ut i samhället och delta i utvecklingen. De ska fortsätta sträva efter förbättring och hjälpa andra ungdomar som har det tufft ute i samhället. Ha en god och bättre bild av hur samhället och systemet fungerar, för att fortsätta utvecklas som individer och sprida vidare kunskapen. Vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart ungt Malmö liv, där vi ser till att ungdomarna får rätt verktyg för att hitta konstruktiva lösningar till deras problem när dem stöter på sådana. Ge ungdomarna chansen att förstå innebörden av deras liv och utvecklas. Försöka med konkreta exempel engagera sig för utveckling och tro på sig själva mer. Ett uttryck som ”det är inte lönt” eller ”vi är bortglömda” ska vi försöka ändra på. VÄS ska kunna erbjuda vår verksamhet till en bredare målgrupp, där ibland unga som befinner sig ett ännu större utanförskap och som är i kontakt med kriminalvården eller socialtjänsten.  

VÄS har skapats av unga som började sin bana på Fryshuset i projektet CIDES Ungdomsråd under 2011. CIDES ungdomsråd har lagts ner, men de ungdomar som skolades i det projektet och som alla kom ifrån den målgrupp som VÄS idag arbetar med såg behovet att vara göra någonting större och har nu utformat en ny metod med syfte att inte bara prata om problemen utan att utifrån de erfarenheter projektet drog tidigare nu också jobba konkret med förebyggande arbete hos de ungdomar som det gamla CIDES samlade.  Många av relationerna och erfarenheterna från de tidigare åren kvarstår och ligger till grund för det som idag är VÄS och som vi vet fungerar efter ett halvårs förarbete under hösten 2013. En bra metod innebär dock ingenting om den inte kan etableras i ett långsiktigt sammanhang och det är där den här ansökan och idén om VÄS 2.0 kommer in. Metoden är långt ifrån klar och saknar de viktiga faktorer som krävs för att den ska kunna vara självbärande och nå sin fulla potential. Vi behöver utveckla nya delar, nå fler målgrupper och framförallt bli bättre på det vi gör.  

VÄS-projektet samarbetar med Polisen, Räddningstjänsten, Åklagarmyndigheten, Swedbank, Röda korset, Kriminalvården. Vi samarbetar även med Stena Fastigheter, anstalten i Kristianstad samt Arbetsförmedlingen

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

    Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.