Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vi är värda allt

Projektet drivs av: Tage Granit

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Tillsammans med unga på sex olika ungdomshem ska det utvecklas en metod som ökar målgruppens tillgång till lek, kreativitet och lust genom teater, för att stärka deras självförtroende och stärka den egna identiteten. Efter projektets slut ska metod och kunskap som tagits fram, bland annat metodmaterial dels användas inom SiS, dels kunna användas i möten med andra unga i samhällets vård samt unga i riskzon. Det kommer även att produceras en föreställning baserad på projektets erfarenheter som ska spelas nationellt.  

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-06.