Till innehållet

Vi är värda allt

Projektet drivs av: Tage Granit

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Tillsammans med unga på sex olika ungdomshem ska det utvecklas en metod som ökar målgruppens tillgång till lek, kreativitet och lust genom teater, för att stärka deras självförtroende och stärka den egna identiteten. Efter projektets slut ska metod och kunskap som tagits fram, bland annat metodmaterial dels användas inom SiS, dels kunna användas i möten med andra unga i samhällets vård samt unga i riskzon. Det kommer även att produceras en föreställning baserad på projektets erfarenheter som ska spelas nationellt.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i april 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i april 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

  • Kulturskola och psykisk hälsa

    Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.