Till innehållet

Vi är värda allt

Projektet drevs av: Tage Granit

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Tillsammans med unga på sex olika ungdomshem ska det utvecklas en metod som ökar målgruppens tillgång till lek, kreativitet och lust genom teater, för att stärka deras självförtroende och stärka den egna identiteten. Efter projektets slut ska metod och kunskap som tagits fram, bland annat metodmaterial dels användas inom SiS, dels kunna användas i möten med andra unga i samhällets vård samt unga i riskzon. Det kommer även att produceras en föreställning baserad på projektets erfarenheter som ska spelas nationellt.  

Efter projektet

Totalt har man nått ut till 100 unga och ca 500 personer som finns runt målgruppen. Målet att utveckla en metod för användandet av teater i självförtroende- och identitetsstärkande syfte för ungdomar i samhällets vård har nåtts och varit väldigt framgångsrikt. Utvärderingarna både från personal och ungdomar tyder på att självförtroende har stärkts och att deras identitetsbyggande har förbättrats då de erbjudits nya verktyg och nya sätt att få positiva erfarenheter av sina egna handlingar i stället för att misslyckas med allt. Personalen och ledning har också uttryckt att detta är en framgångsrik metod för verksamheten att använda.

På grund av pandemin så kunde man påbörja besöken och metoden först under slutet av år två men man har hunnit att besöka de institutioner som man beräknat. Det innebär att man tagit fram allt underlag för metodmaterialet tillsammans med målgruppen på institutionerna och att man kommer att fortsätta samverka med SiS med finansiering av Skapande skola. Metodmaterialet är under framtagning och kommer att tas fram under året trots att projektet är slut. Föreställningen som skulle tas fram utifrån projektets erfarenheter är i uppstartsfas och ska turnera för yrkesgrupper som berörs av ämnet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

Sidan uppdaterades 2023-08-08.