Till innehållet

Vi finns överallt – hbtqi på schemat

Projektet drivs av: RFSL Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka unga hbtqi-personers trygghet i skolan, samt lärares och elevers kunskaper om hbtqi. Projektet ska utveckla ett nytt utbildningsmaterial i form av till exempel filmer och lärarhandledning som handlar om hbtqi-personer idag. Materialet ska rikta sig till årskurserna 7–9 och gymnasiet.

Efter projektets slut kommer filmerna med tillhörande lärarhandledning kunna laddas ner gratis för användning i skolan via RFSL Stockholm. Materialet ska spridas genom samarbetande skolor samt övriga samarbetsorganisationer.

Beviljat belopp

9 120 270 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

9 120 270 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Mer än överlevare

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2024-06-07.