Till innehållet

Vi handlar, vem betalar

Projektet drevs av: Fair Action

Beskrivning av projektet

I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.

Eleverna kommer att sprida sina granskningar i kanaler som eleverna själva känner sig bevandrade inom och på så sätt anpassas efter hur ungdomar idag vill sprida och ta emot information. Denna del kommer göras i nära samarbete med föreningen Ung Media. Projektet ska ta fram undervisningsmaterial till lärare som syftar till att höja elevers medvetenhet kring hållbar utveckling och koppling till företagsansvar och mediaproduktion. Materialet ska uppmuntra eleverna att kritiskt granska företags hållbarhetsarbete och låta gymnasieleverna själva formulera metoderna för hur de kan arbeta vidare. Syftet är att utveckla elevernas förmåga att söka information, kritiskt granska och tolka fakta från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Målet är att gymnasieelever ska känna att de kan påverka företag att arbeta mer ekologiskt och socialt hållbart, samt att de själva har kunskap för att kunna göra medvetna val.

Föreningen ansvarar för uppdatering av metoder och material efter projektets slut.

Efter projektet

Projektet har tagit fram metoder och verktyg för hur elever och lärare kan lära sig om, och arbeta med, hållbarhets- och rättvisefrågor på olika sätt. Allt material finns samlat på en webbsida, se länk här nedan. Det finns två olika delar, en lärarsida och en elevsida. Lärarsidan innehåller utbildningsmaterial och handledning uppdelat på olika fokusområden, till exempel levnadslön och greenwashing. Där finns också information om kopplingen mellan materialet och läroplanen. Elevsidan innehåller ett digitalt verktyg, Fairometern, som fungerar som ett stöd till eleverna när de ska genomföra granskningar av företag.

Webbplatsen Vihandlarvembetalar.se

Fair Action fortsätter att sprida materialet och webbsidan, som de ska se över och uppdatera årligen. De fortbildar även lärare mot ett arvode.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.