Till innehållet

Vi har alla rättigheter

Projektet drivs av: UNICEF Sverige

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

Dessutom ska det praktiska arbetet med barnkonventionen i verksamheterna stärkas. Målet är att utveckla och sprida ett upplevelsebaserat, digitalt och analogt läromaterial om barnkonventionen för förskola och anpassad grundskola. Materialet kommer att skapas tillsammans med barn och pedagoger i förskola och anpassad grundskola. Det ska präglas av en lekfull blandad lärmiljö där barn genom digitala och analoga aktiviteter, med stöd av exempelvis sånger, bilder, tecken, dofter, texturer, smaker och andra sinnesintryck, på ett praktiskt och vardagsnära sätt lär sig om barnkonventionen och vilka som ansvarar för deras rättigheter. Materialet kommer att kunna användas gratis av förskolor och anpassade grundskolor i hela Sverige.

Under projekttiden sprids materialet via UNICEF Sveriges nätverk och strukturer. Efter projekttiden svarar UNICEF Sverige för att uppdatera och fortsätta sprida materialet, i Sverige och även internationellt då intentionen är att översätta det till flera språk.

Beviljat belopp

9 948 559 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

9 948 559 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

Sidan uppdaterades 2024-02-21.