Till innehållet

Vi har alla rättigheter

Projektet drivs av: UNICEF Sverige

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och grundsärskola.

Dessutom ska det praktiska arbetet med barnkonventionen i verksamheterna stärkas. Målet är att utveckla och sprida ett upplevelsebaserat, digitalt och analogt läromaterial om barnkonventionen för förskola och grundsärskola. Materialet kommer att skapas tillsammans med barnen i förskola och grundsärskola. Det ska präglas av en lekfull blandad lärmiljö där barn genom digitala och analoga aktiviteter, med stöd av exempelvis sånger, bilder, tecken, dofter, texturer, smaker och andra sinnesintryck, på ett praktiskt och vardagsnära sätt lär sig om barnkonventionen. Barnen lär sig om sina rättigheter och vilka som ansvarar för rättigheterna. Materialet kommer att kunna användas gratis av förskolor och grundsärskolor i hela Sverige.

Under projekttiden sprids materialet via Unicef Sveriges nätverk och strukturer. Efter projekttiden svarar Unicef för att uppdatera och fortsätta sprida materialet, både i Sverige och även internationellt då intentionen är att översätta det till flera språk.

Beviljat belopp

9 948 559 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

9 948 559 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.